హాస్య కథల పోటీ ఫలితాలు

తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల సాహిత్య పత్రిక మరియు లక్ష్మి అట్లూరి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన హాస్య కథల పోటీ ఫలితాలు

Read more

హాస్య కథల పోటీ

తపస్వి మనోహరం వెబ్ మ్యాగజైన్ మరియు లక్ష్మి అట్లూరి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిబంధనలు:: హాస్యానికి సంబంధించిన కథలను మాత్రమే పంపవలెను. కథలు 1600 పదాల నిడివి వరకు మాత్రమే ఉండవలెను. గెలుపొందిన కథలు

Read more
error: Content is protected !!