నాన్నకు ప్రేమతో

2 thoughts on “నాన్నకు ప్రేమతో

  1. ఫాదర్స్ డే సందర్బంగా ప్రత్యేకంగా ప్రచురించిన నాన్నకు ప్రేమతో కవితా సంపుటిలో ప్రతి కవయిత్రి/ కవులు తమ తమ నాన్న గారిని ప్రేమతో పాదాభిషేకం చేసినట్లుగా ఉన్నాయి.. ప్రతి వారం విభిన్న అంశాలతో కవులను నిత్య చైతన్య వంతుల్ని చేస్తున్న తపస్వి మనోహరం బృందానికి, ప్రియమైన కార్తీక్ గారికి హృదయ పూర్వక,ఆత్మీయ ధన్యవాదాలు.. 🙏🤝✍️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!