వారపత్రిక 07-11-2021

One thought on “వారపత్రిక 07-11-2021

  1. తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల సాహిత్య తెలుగు వారపత్రిక లో ప్రతి వారం ఒక రచయిత గురించి తెలుసుకోవడం చాలా బాగుంది. ప్రతి విభాగం దేనికిఅదే సాటి అనేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ముఖ్యంగా తేజు పర్ణిక రాసే మేడ్ ఇన్ హెవెన్ హాస్య ధారావాహిక అద్భుతంగా ఉంది. ఆమె రచనా శైలి ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. సరికొత్తగా కథ,కవితలకు సమీక్షలు చాలా బాగున్నాయి. కవితలు చాలా బాగుంటున్నాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!