సంధ్య వేళలో

సంధ్య వేళలో రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి స్నేహితులతో కలసి చెమ్మచెక్కలు ఆత్మీయతలతో కలసి కోతి కొమ్మచ్చిలు అన్నదమ్ముల్లతో వేసుకుని చెట్టాపట్టాలు అవే జీవితంలో తిరిగిరాని ఆనందాలు ఒకే బేసిన్లో ఆవకాయ

Read more

ఎందుకంట ప్రేమ.

ఎందుకంట ప్రేమ. రచన: జయ ఎందుకంట  ప్రేమ. ఈ అలజడిలో ఈ తుళ్ళింతలో ఈ కవ్వింతలో మునిగి తెలిపోతావు ప్రేమ. నా చెంత నువు లేవని బాధో ఎవరిచేంతో నీవు ఉన్నవాని దిగులో..

Read more

అమ్మభాష తెలుగు.. అక్షరమై వెలుగు

అమ్మభాష తెలుగు.. అక్షరమై వెలుగు రచన: పిల్లి.హజరత్తయ్య సంస్కృతి వికాసానికి మూలమై సాంస్కృతిక సంపదకు వెలుగై అమ్మ ఒడిలో ఆనందమై విశ్వ కళ్యాణానికి వేదికై వసుధైకకుటుంబమై అలరారుతుంది..! ఆకాశంలోని ఇంద్రధనస్సులా పాలధారల స్వచ్ఛతలా

Read more

పచ్చ దనం

పచ్చ దనం రచన: చెరుకు శైలజ లోకమంతా పచ్చదనంతో నిండిపోవాలి ప్రతి ఇల్లు పచ్చని చెట్లతో నిండి ఉండాలి. ప్రకృతి తన అందాలతో మురిపించాలి. మానవులు ఆయువు ఆరోగ్యలతో ఉండాలి. ఆనందంతో మనసు

Read more

గమ్యం చేరుకో!

గమ్యం చేరుకో! దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు గమ్యంలేని పయనమా? లక్ష్యంలేని జీవితమా? ఎక్కడుంది నీ గమ్యం? ఎంతవరకు నీ పయనం? ఆశలవలయంలో చిక్కకున్నావు నిరాశమయమని చతికిలపడ్డావు జీవితమంటె చీకటివెలుగుల చక్రభ్రమణమని మరిచావు అనుభవాలు నీకు

Read more

వన మయురమా!

వన మయురమా! రచన: వేముల ప్రేమలత వన మయూరమా! అందమంటే నీదేనే వన్నె చిన్నెలతో హోయలొలికించేవు వానంటే నేకెందుకంత మక్కువ? వలచి వగచే చెలి కోసం నాట్యమాడేవట విరహ తాపాన్ని నీ నాట్యంతో

Read more

పెనిమిటి

పెనిమిటి రచన: యాంబాకం నాటుకోడి కూర రా పెనిమిటి కోరివండి నానోయ్ పెనిమిటి ఎంత ఘాటుప్రేమ కరకర లాడెగారె లోయ్ నావలపంతా కూరి చెసినానోయ్ పెనిమిటి ఎంతఘాటు ప్రేమ తియ్యని జిలేబిలోయ్ పెనిమిటి

Read more

ఓ.. ప్రేమిక హ.. ప్రేమిక

ఓ.. ప్రేమిక హ.. ప్రేమిక రచన: చిరునవ్వు rj రాల్స్ కొంటె చూపుల్తో నను దహిస్తు దరిచేరిన శ్రీరంగా.. ఉహల ఉత్సాహన్ని పండించి చేయకు మదిని భారంగా.. నా ఒంటరి ఆశలు నీ

Read more

ఎన్నికలలో ఎన్ని కలలో

ఎన్నికలలో ఎన్ని కలలో! డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య ఎన్ని కళలో కదా! ఎన్నికల జూదమున భరతాంబ కలలన్ని భగ్నమయ్యేటట్లు! ఎన్ని కలలో కదా! ఎన్నికల మాటునను దాగున్న రాకాసి దాహంపు కళ్ళలో! ఎన్ని

Read more

కాలం నేర్పింది

కాలం నేర్పింది రచన: సుజాత.కోకిల “నీ పరిచయమే ఒక వింతగా నా మనసే ఎగసే తుళ్లింత గా తడబడిన అడుగులు ఎగసిపడిన మనసులు పరువాళ పందిరిలో జాలువారే వయస్సులు నీతో గడిపిన ఆ

Read more
error: Content is protected !!