సంధ్య వేళలో

సంధ్య వేళలో

రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి

స్నేహితులతో కలసి చెమ్మచెక్కలు
ఆత్మీయతలతో కలసి కోతి కొమ్మచ్చిలు
అన్నదమ్ముల్లతో వేసుకుని చెట్టాపట్టాలు
అవే జీవితంలో తిరిగిరాని ఆనందాలు

ఒకే బేసిన్లో ఆవకాయ విందు భోజనం
మామిడి పళ్ల రసంతో పెరుగు అన్నం
లేత తాటిముంజుల రుచి వదలలేం
వెన్న తీసిన మజ్జిగ ఎంతో రుచికరం

ఆ మట్టి వాసన, ఎన్ని స్ప్రెలతో పొందగలం
ఆ పంట బియ్యపు అన్నం రుచి, ఏల మరువగలం
పొయ్యి మీద ఆ ఆవిరి కుడుము  రుచి ముందు,
ఇప్పటి పీజ్జాలు, బర్గెర్లు దిగదుడుపు

ఆప్యాయతతో కూడిన ఆ వడ్డన
ఆత్మీయులతో నుడిపడిన ఆ విందు
తాటాకుల పాకల్లో ఉండే ఆ సంద్య వేళలోని చల్లదనం
ఇప్పటి ఏసి రూముల్లో ఉన్నా… అన్నీ కొరతలే… నా మనసులో…

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!