స్వప్నగీతి

స్వప్నగీతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి  స్వప్న గీతాన్ని ఆలపించాలని సుందరమైన కావ్యాన్ని రచించాలని ఎంతో ప్రగతి సాధించాలని ఎంతో ఎత్తుకు ఎదగాలని చదువును ఉపయోగించుకోవాలని

Read more

జీవిత అంకాలు 

జీవిత అంకాలు  (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి ఎన్నో దశలు దాటి ముందుకు సాగాలి ఎన్నెన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం వెతకాలి ఏదో ఒకటి సాధించి ఎదుటివారికి

Read more

అణుకువ

అణుకువ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి.యన్. కృష్ణవేణి  ఆ ఫంక్షన్ హాల్ అంతా కోలాహలంగా ఉంది. “పట్టు చీరల రెపరెపలతో గాజుల సవ్వడిలతో కనులకు విందు చేసే అందమైన

Read more

కలికాలం

కలికాలం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి పూట గడవదు నిన్ను చూడనిదే కునుకురాదు నువ్వు దరి చేరనిదే బంధుత్వాలు గుర్తుకు రావు నువ్వు చెంతనుంటే బాల్య

Read more

రాత్రి – పగలు

రాత్రి – పగలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)    రచన: పి. వి. ఎన్. కృష్ణవేణి నాకు చిన్నప్పుడు ఎన్నో కథలు అమ్మ మరియు మా తెలుగు మాస్టారు

Read more

తెనాలి రామకృష్ణ కథలు (పుస్తక సమీక్ష)

తెనాలి రామకృష్ణ కథలు (పుస్తక సమీక్ష) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: రాజేశ్వర రావుగారు సమిక్షకులు: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి తెలుగులో అత్యంత ప్రముఖ కవిగా పేరు

Read more

అమావాస్య వెలుగులు

అమావాస్య వెలుగులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి హాయ్ కావ్య, ఇంకా ఎంత సేపు? కాలేజికి టైం అయ్యింది. రా తొందరగా అంటూ

Read more

ఒకటే జిందగి

ఒకటే జిందగి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి మనిషికొక జిహ్వ, జిహ్వకొక రుచి, మనసుకొక కోరిక, తీరదేమో అన్న వేదన, కంటి మీద

Read more

అప్రమత్తం

అప్రమత్తం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన చోట ఆనందంలో మునగ కూడదు సంతోషించాల్సిన సమయాన సందేహంలో మునగ కూడదు హరీష్

Read more
error: Content is protected !!