ప్రియమైన నీకు.

ప్రియమైన నీకు. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాయికాడి నర్సింలు ప్రియమైన నీకు రాయటం ఏమనగా.! మీరు పంపిన ఉత్తరం నాకు చేరింది. నేను దీపావళి పండుగకు ఊరు వద్దాం అనుకుంటూ ఉన్నా.

Read more

ఐక్యత

ఐక్యత  (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : తిరుపతి కృష్ణవేణి. బంధువుల ఇంట్లో శుభాకార్యానికి వెళ్తూ, అందరం బస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి మేము ఎక్కాలసిన  బస్సు గురించి ఎదురు చూస్తూ, కూర్చున్నాము.మాతో

Read more

పోస్ట్ కార్డ్

పోస్ట్ కార్డ్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మద్ధిలి కేశవరావు “నాను ఎనాగ సెప్తున్నానో..అనాగే రాయి.. ఒక్క అచ్చరం ముక్క కూడా తేడా నేకూడదు.. ఇన్నావా..?! ” అంటూ బొంబాయిలో వున్న

Read more

ఆనందాల లోగిలి.

ఆనందాల లోగిలి. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి చింతపట్ల “సంతోషంతో చాటంత మొహంచేసుకొని గడచిన తీయని అనుభూతులను అక్కున చేర్చుకుందామని వడివడిగా అడుగులు వేసిన సౌమ్య కాళ్లకు కళ్లెంవేసినట్టు ఆగిపోయి

Read more

మన పండుగలు ప్రాముఖ్యత

మన పండుగలు ప్రాముఖ్యత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అద్దంకి లక్ష్మి “చిరంజీవి దీపూను తాతయ్య ఆశీర్వదించి వ్రాయునది, దీపావళి సెలవులు చక్కగా గడిపి, పండుగ బాగా చేసుకున్నట్లు తలుస్తాను తిరిగి

Read more

దీపం జ్యోతి

దీపం జ్యోతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మాధవి బైటారు”దేవి తనయ “నానమ్మ.. నానమ్మ.. చూశావా! నా పుట్టిన రోజు  కోసం నాన్న ఎన్ని కొన్నారో” అని సంబరపడిపోతు లోపలికి వచ్చింది.

Read more

తీపిజ్ఞాపకం

తీపిజ్ఞాపకం. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల. “బాబు సుధీర్ ఇలా రారా! ఏంటమ్మా విసుక్కుంటూ ఏంటో చెప్పు అంటూ అక్కడ నిలబడ్డాడు ఏంటి అలా విసుక్కుంటావు”. ఈ వయసులో

Read more

విశ్వాసం

విశ్వాసం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :⁠ మాధవి కాళ్ల “నాన్నమ్మ మాకు ఒక మంచి కథ చెప్పావా! అని అడిగారు శారద మనవళ్లు.” అలాగే ముందు భోజనం చేయండి. తర్వాత

Read more

బాలమ్మ గారి బాబిగాడి పెళ్ళి.

బాలమ్మ గారి బాబిగాడి పెళ్ళి. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ “ఒరే రాముడు నీ కొడుకు బాబిగాడి పెళ్ళి, నా లక్షవత్తుల నోము. నే బ్రతికుండగా అవ్వవురా

Read more

చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మమింట్లో

చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మమింట్లో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)  రచన: అనిత “ప్రియమైన మీ కోడలు ఉత్తరం రాయునది ఏమనగా ఇక్కడ మేము అందరం బాగున్నాం”. మీరు బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. మా అత్తయ్య వాళ్ళింట్లో

Read more
error: Content is protected !!