వారపత్రిక 26-06-2022

2 thoughts on “వారపత్రిక 26-06-2022

  1. చాలా బాగుంది, ఎంత కృషో ఇందులో తెలుస్తోంది

  2. ముందుగా పత్రిక ను డిజైన్ చేసిన నిర్వాహకులకు అభినందనలు 💐💐
    ఈ వారం కధలన్నీ చాలా బాగున్నాయి.ప్రేమ లేఖలు హాస్య కధలు.
    కవితలు అధ్బుతంగా ఉన్నాయి.డిఫరెంట్ కధలు సెలెక్ట్ చేసిన
    నిర్వాహకుల క్రృషి అభినందనీయం…👌👌💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!