పరిణిత పారిజాతం

పరిణిత పారిజాతం (తపస్వి మనోహరి అంతర్జాల తెలుగు పత్రిక) రచన: ఎం. వి. ఉమాదేవి మారుతున్న కాలంతో బాటు సామాజిక చైతన్యమూ పెరిగింది. లింగవివక్ష లేని సమానధోరణి అనేకమందికి తమ ప్రతిభకి మెరుగుపెట్టే

Read more

సుమధుర జ్ఞాపకము

సుమధుర జ్ఞాపకము (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి.    సూర్యోదయం మొదలు మంచిగా జీవితం వెళ్ళాలని ప్రతి మనీషి ఆశ మధురాతి మధురం జ్ఞాపకము. బాల్యం మొదలు

Read more

మధురానుభూతి

మధురానుభూతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ   నా జీవితములో ఎన్నో మరువలేని మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఎన్నో జరిగాయి. అందులో ఈ మధ్యనే జరిగిన నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని

Read more

మధురమైన జ్ఞాపకం

మధురమైన జ్ఞాపకం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : ఎం.వి.చంద్రశేఖరరావు   తపస్వి మనోహరంలో “జీవితంలో మరుపురాని మధురమైన జ్ఞాపకం” అంశం చూడగానే నా జీవితంలో అలాంటి ఙ్ఞాపకం ఏంటబ్బా అని

Read more

మనిషి — దయ్యం

మనిషి — దయ్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం    అది 1977 అనుకుంటాను నాకు దగ్గర దగ్గరగా 10 సంవత్సరాల వయస్సు ఉంటుంది. బయట వాతావరణం ఎడతెరిపి

Read more

తెన్నేటి వారి తీయనైన మాట

తెన్నేటి వారి తీయనైన మాట (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్    నలభై ఆరేళ్ళ క్రిందట నేను ఎం.ఎస్.సి పాసై లెక్చరర్ గా కళాశాలలో చేరి దసరా సెలవులకి మా

Read more

నాన్నతో నా చివరి జ్ఞాపకం.

నాన్నతో నా చివరి జ్ఞాపకం. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సౌజన్య రామకృష్ణ 29ఏళ్ల క్రితం.. ఆ రోజు గణపతిని నిమర్జనం చేసే రోజు..! “సౌజన్య గణపతిని గట్టిగా పట్టుకున్నావా??

Read more

కుటుంబ తగాదాలు

కుటుంబ తగాదాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి    సూర్యోదయం మొదలు పూర్వం పెద్ద కోడలు, అద్ద కోడలు అంటూ వంట వార్పు అన్ని చేసేది.

Read more

ఇంటింటిపురాణం

“ఇంటింటిపురాణం“ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం.       అది 1980 అనుకుంటా! మా వీది చాలా గొడవ గా సందడి గా ఉంది. ఏమిటా! అని అర్ధం కాక

Read more

సర్దుకుపోవాలి

సర్దుకుపోవాలి. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల   అది చిన్న పల్లెటూరు. ఆ పల్లెటూరులో అనంతశర్మ అనే వైదిక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆచార వ్యవహారాలలో నిష్టాగరిష్ఠుడు. ఆ ఊరిలో

Read more
error: Content is protected !!