మధురానుభూతి

మధురానుభూతి
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: చెరుకు శైలజ

  నా జీవితములో ఎన్నో మరువలేని మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఎన్నో జరిగాయి. అందులో ఈ మధ్యనే జరిగిన నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించిన మధురమైన జ్ఞాపకం నేను ఈ మధ్యనే కథలు, కవితలు రాయడం మొదలు పెట్టాను. అందులో నేను ఎంతో ప్రేమించే మా అమ్మ గురించి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు ఒక పుస్తకంగా రాశాను. అమ్మ గురించి రాసిన పుస్తకం, అమ్మతో చిన్నప్పడు గడిపిన   జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ అమ్మ అక్కడే ఉన్నట్లుగా భావించుకుంటు ఎంతో ఆనందంతో పొంగిపోవడం మరచిపోలేని జ్ఞాపకం.
నా పుస్తక ఆవిష్కరణ నేను పుట్టిన ఇంటిలోనే జరగడం నాకు గొప్ప అనుభూతి అందులో మా ఊరిలో ఏవి అయితే జ్ఞాపకాలుగా రాశానో వాటిని నలబై ఏండ్ల తరువాత వెళ్ళి అక్కడే గుర్తుగా చూస్తు ఫోటో దిగడం, నా చిన్ననాటి స్నేహితురాలుతో ఊరంతా చిన్నప్పుడు తిరిగిన ప్లేసెస్ గురించి బుక్ లో! రాశానో అవి మళ్ళీ నా ప్రాణ స్నేహితురాలితో కలిసి చూస్తు ఫోటో దిగాలి అనుకున్నాను.
అదే నిజమైంది మేము ఇద్దరం చిన్నప్పుడు చదువుకున్న బడి, మేము ఆడుకున్న దేవుని గుడి. మా ఇంటిలో, నా స్నేహితురాలు ఉన్న వాళ్ల అమ్మమ్మ ఇంటిలో ఇద్దరం ఆ రోజులు గుర్తు చేసుకుంటు ఒకరితో, ఒకరం సంతోషాలు పంచుకుంటూ అప్పటికి, ఇప్పటికి మారిన  గుర్తులను తలుచుకుంటు అక్కడ నిలబడి ఫోటో దిగడం నాకు ఎంతో మధురమైన అనుభూతి.
నా పుస్తకంలో రాసుకున్నట్లే జరగడం చెప్పలేని అనుభూతి నేను రాసిన పుస్తకంలో నా నేస్తముతో గడిపిన ఆ చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు రాసి ఒకసారి ఇద్దరం కలిసి ఆ ప్రదేశాలు చూడాలి అని ఉంది       అని రాసుకున్నాను. అదే జరిగింది తను పుస్తక ఆవిష్కరణకు వచ్చింది.  ఇద్దరం కలిసి ప్రదేశాలు చూస్తు ఎంతో అనుభూతికి లోనైనము అక్కడే ఫోటోస్ దిగాము. నేను రాసిన పుస్తకం తనకి ఇచ్చి స్నేహితురాలిని శాలువతో   సత్కరించడం. తాను నన్ను బహుమతితో సన్మానించడం చెప్పలేని మధురానుభూతి. 12 ఏండ్ల వయసులో మేము చదువుకున్న బడిని, గుడిని, కలిసి ఆడుకున్న ఆ ప్రదేశాలు అన్నీ నలబై ఏండ్లకు కలిసి చూస్తు ఆ రోజులను గుర్తుచేసుకుంటు తన్మయత్వంలో మునిగి పోవడం చెప్పరాని మధురమైన జ్ఞాపకం.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!