మధ్యతరగతి బ్రతుకులు

(అంశం:”అగమ్యగోచరం”)   మధ్యతరగతి బ్రతుకులు రచన :: శ్రీదేవి అన్నదాసు రెక్కాడితేనే గానీ డొక్కాడని బ్రతుకులు రెక్కలు వచ్చి ఎగురుతున్నాయి నిత్యావసర వస్తువులు అందుకోలేక అవస్థలు పడుతున్న మధ్యతరగతి బ్రతుకులు ఎన్ని తిప్పలు పడి

Read more

ప్రకృతి కాంత

ప్రకృతి కాంత రచన: శ్రీదేవి అన్నదాసు పచ్చ పచ్చని పంటపొలాలు పొలాల నడుమ నీటి చెలమలు చెలమల మధ్యన విరిసిన కలువలు పొలం గట్టున మెత్తని గరికలు గరికల నడుమ పెరిగిన తరువులు

Read more

తరం మారింది

తరం మారింది రచన: శ్రీదేవి అన్నదాసు హలో ఏమండీ మిమ్మల్నే అనే పిలుపు విని తననే నేమోనని వెనుకకు తిరిగింది శిరీష. కొంచెం దూరంగా ఉన్న ఒకతను చేయి ఊపుతూ కనిపించాడు. ఎవరబ్బా

Read more

స్త్రీమూర్తి

(అంశం :: “విమర్శించుట తగునా”) స్త్రీమూర్తి  రచన::శ్రీదేవి శ్రీనివాస్ కొప్పిశెట్టి ధరణిపై పుట్టిన స్త్రీ మూర్తి అందరి పుట్టుకకు ఆధారమయ్యెను ఆడదై ఆకలినెరిగి అన్నం పెట్టెను అమ్మై ఆలనా పాలనా చూసెను నాన్నై

Read more

మాయదారి పెళ్ళాం

(అంశం: ” పెంకి పెళ్ళాం”) మాయదారి పెళ్ళాం రచన :: శ్రీదేవి శ్రీనివాస్ కొప్పిశెట్టి వలపులతో వేసింది నాకు కళ్ళెం వలచి, వరించి మరీ అయ్యింది నాకు పెళ్ళాం ఆనక గానీ తెలియలేదు

Read more

అంతః సౌందర్యం

(అంశం:: “అర్థం అపార్థం”) అంతః సౌందర్యం రచన:: శ్రీదేవి శ్రీనివాస్ కొప్పిశెట్టి ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి వచ్చిన కూతురి చేతిలో బేగ్ అందుకొని తన పవిట కొంగుతో కూతురి కన్నీళ్ళు తుడుస్తూ అమ్మా సరళా

Read more

ఇగో

 ఇగో రచన::శ్రీదేవి శ్రీనివాస్ కొప్పిశెట్టి తలుపు కొడుతున్న శబ్దం వినిపించి వెళ్ళి తలుపు తీశాడు కమల్. ఎదురుగా ఎవరో ఒక స్త్రీ నిలబడి ఉంది ఎవరు…. ఎవరు కావాలి అని అడిగాడు కమల్

Read more

ఒక చిన్న ఆశ

ఒక చిన్న ఆశ రచయిత :: శ్రీదేవి శ్రీనివాస్ కొప్పిశెట్టి మొక్కనై మురిపెంగా మురవాలనీ పూవునై పరిమళాన్ని విరజిమ్మాలనీ , చెట్టునై మధుర ఫలాలను అందించాలనీ, కోకిలనై కుహు కుహు రాగాలు ఆలపించాలనీ

Read more

అత్యాశ

(అంశం::”ఆకాశానికి నిచ్చెన”) అత్యాశ రచయిత :: శ్రీదేవి శ్రీనివాస్ కొప్పిశెట్టి జీవితంలో పైకి ఎదగాలనే ఆశ అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది అంతేగాని అత్యాశకు పోయి నింగికి నిచ్చెన లేయకు ఉన్నంతలో జీవితాన్ని గడపక నేల

Read more
error: Content is protected !!