నమోస్తు గణేష

2 thoughts on “నమోస్తు గణేష

  1. వినాయక చవితి సంధర్భంగా విడుదల చేసిన e బుక్ చాలా బాగుంది. అందరి కవితలు ఎంతో బాగున్నాయి తపస్వి టీం వారు ప్రతి ప్రత్యేక సందర్భంగా e బుక్ విడుదల చేయటం వారికి రచయితల ప్రోత్సహం అందించటం అభినందనీయము. అందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు🙏🙏

  2. ఆది దేవుడు అయిన గణపతి గురించి చాలా చక్కగా రాసారు అందరు. ఆ ఆణిముత్యాల హారాన్ని ఒక పుస్తక రూపంలో మా ముందుకు తీసుకువచ్చిన తపస్వి మనోహరం టీమ్ కి,కార్తిక్ సర్ కి నా హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు💐💐💐💐💐🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!