మనోహరి నవంబర్ 2023

One thought on “మనోహరి నవంబర్ 2023

  1. ఈ గ్రూప్లో చేరినందుకు చాలా ఆనందంగా వుంది
    సాహిత్యాభిలాషులకు ఓనమాలు నేర్పించునన్నట్టుగా వుంది .గ్రూప్ అడ్మిన్స్కు పేరు పేరునా ధన్యవాదములు.నాకు పద్యరచనలో ప్రావీణ్యత లేకున్నా ఇష్టం.వచన కవితల్లో ప్రవేశమే లేదు.అభిరుచీ లేకుండే .మీతో అనుబంధం ఏర్పడినాక దానిలో కూడా రుచి తెలుస్తుంది,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!