వారపత్రిక11-12-2022

2 thoughts on “వారపత్రిక11-12-2022

  1. సావిత్రి గారు మీరు చెప్పింది అక్షర సత్యం.

  2. బాగుంది కార్తీక్ గారు ఈ నాటి పత్రిక షేడ్రుచులు అన్నట్లుగా అన్ని రకాల కవితలు కథలు వంటలు.. ఒకటేమిటి సిసింద్రీలు అందులో నా సిసింద్రీలు కూడా ఫోటో తో సహ వేయటం ఎంతో సంతోషం గా ఉంది…
    All The Best Sir 🙏🙏🙏👍👌👌
    ధన్యవాదములు
    దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!