ఏప్రిల్ మాసపత్రిక-2023

One thought on “ఏప్రిల్ మాసపత్రిక-2023

  1. మనలో ఒకరు హెల్పింగ్ హ్యండ్స్ వెంకట్ గారి గురించి తెలుసుకొవడం చాలా నచ్చింది. ఆయన గురించి సోషల్ మీడియా లో తెలుసు అప్పుడప్పుడు సహాయం చేస్తుంటాను నేను కూడా… కానీ పూర్తి వివరాలు ఆయన అంకితభావం తెలుసుకొవడం ఇంకా బాగుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!