చిలిపి అంతరంగము

చిలిపి అంతరంగము (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: నారు మంచి వాణి ప్రభా కరి సూర్యునితో నేస్తం, పనిలో నైపుణ్యాలు, స్నేహంలో ఆత్మీయత అనురాగం సహాయంతో శక్తి సామర్థ్యం అన్ని

Read more

పండు – హాస్యం

అంశం: హాస్య భరిత కథ పండు – హాస్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అనగనగా తారకాపురం అనే ఒక ఊరు. ఆ ఊరు వసుంధర అనే రాజ్యం

Read more

ఆదివారం అగచాట్లు

అంశం : హాస్య ప్రధాన కథలు ఆదివారం అగచాట్లు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : వారణాసి భానుమూర్తి రావు బ్రహ్మానందం రెండు పాల పాకెట్లు కొని 100 రూపాయలు

Read more

మానవుడా ఆలోచించరా?

మానవుడా ఆలోచించరా? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆనంగి సతీష్ మానవత్వం మంట కలిసిన వేళ మానవుడు విర్రవీగుతున్న వేళ ఏమని చెప్పను! ఎన్నని చెప్పను! స్వార్థంతో నిండిన

Read more

యాచకుడు

యాచకుడు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీనివాసరావు శింగరాజు                  వాసుదేవ బ్యాంకులో గుమాస్తా గిరి వెలగబెడుతున్నా కోరికలు

Read more

ఆడంబరం -అనుబంధం

ఆడంబరం -అనుబంధం                           (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)            రచన – ఎం

Read more

ఆరోగ్యం

ఆరోగ్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)   రచన: సావిత్రి కోవూరు          “లాస్య ఐదవుతుంది. లేచి చదువుకో” అన్నది రవళి. “అమ్మా ఇంకా కాసేపు పడుకుంటానమ్మా నాకు

Read more
error: Content is protected !!