మానవుడా ఆలోచించరా?

మానవుడా ఆలోచించరా? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆనంగి సతీష్ మానవత్వం మంట కలిసిన వేళ మానవుడు విర్రవీగుతున్న వేళ ఏమని చెప్పను! ఎన్నని చెప్పను! స్వార్థంతో నిండిన

Read more

యాచకుడు

యాచకుడు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీనివాసరావు శింగరాజు                  వాసుదేవ బ్యాంకులో గుమాస్తా గిరి వెలగబెడుతున్నా కోరికలు

Read more

ఆడంబరం -అనుబంధం

ఆడంబరం -అనుబంధం                           (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)            రచన – ఎం

Read more

ఆరోగ్యం

ఆరోగ్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)   రచన: సావిత్రి కోవూరు          “లాస్య ఐదవుతుంది. లేచి చదువుకో” అన్నది రవళి. “అమ్మా ఇంకా కాసేపు పడుకుంటానమ్మా నాకు

Read more

“అద్దమంటి మనసు”

“అద్దమంటి మనసు”                             (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీదేవిప్రభాకర్ తంత్రవహి

Read more
error: Content is protected !!