స్వేచ్ఛ లేని అమ్మాయి

స్వేచ్ఛ లేని అమ్మాయి (తపస్వి మనోహరం – మనోహరి) రచన: మాధవి కాళ్ల అమ్మాయి ఫోన్లో మాట్లాడితే చాలు ఎవరో ఒకరు అనుమానంతో అడుగుతారు. “ఫోన్లో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావ్ ఆడా? మగా?” అని.

Read more

సిగిరెట్..

సిగిరెట్.. (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మాధవి కాళ్ల పొగను పీల్చడం వల్ల నీ ఆరోగ్యమే కాకుండా పక్క వాళ్ళ ఆరోగ్యం పాడవుతుంది వినోదం కోసం తాగుతూ నీ

Read more

రైలు ప్రయాణం

రైలు ప్రయాణం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :⁠ మాధవి కాళ్ల రైలు ప్రయాణం నేను చేసిన ప్రతిసారి ఎన్నో జ్ఞాపకాలు పోగు చేసుకునేదాన్ని. కొత్త మనుషుల పరిచయం వాళ్ళతో స్నేహం

Read more

పిల్లలు జాగ్రత్త

పిల్లలు జాగ్రత్త (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :⁠ మాధవి కాళ్ల ” పిల్లలు మీకు ఒక విషయం గురించి చెప్పాలి. అందరూ శ్రద్ధగా వినండి” అని చెప్పింది సుశీల టీచర్.

Read more

లోన్ యాప్

లోన్ యాప్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త : మాధవి కాళ్ల          “ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోలేక వచ్చిన జీతం డబ్బులు సరిపోకపోతే ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేసినా డబ్బులు

Read more

ద సీక్రెట్ (పుస్తకం సమీక్ష )

ద సీక్రెట్ (పుస్తకం సమీక్ష ) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచయిత్రి :⁠ రోండా బర్న్ సమీక్షకులు :⁠ మాధవి కాళ్ల ఈ పుస్తకంలో ఈ రహస్యాన్ని మన జీవితంలోని ఒక్కొక్క

Read more

విశ్వాసం

విశ్వాసం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :⁠ మాధవి కాళ్ల “నాన్నమ్మ మాకు ఒక మంచి కథ చెప్పావా! అని అడిగారు శారద మనవళ్లు.” అలాగే ముందు భోజనం చేయండి. తర్వాత

Read more

“నన్ను మర్చిపో “

“నన్ను మర్చిపో “ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :⁠ మాధవి కాళ్ల నాకు నీతో మాట్లాడాలని ఉంది.. నువ్వే నాకు ఫోన్ చేయడం మానేస్తావు.. నువ్వు నా దగ్గర వేరే

Read more

తీరం చేసిన గాయం

తీరం చేసిన గాయం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :⁠ మాధవి కాళ్ల ఎప్పుడు ఎలా ఉంటామో తెలియదు కానీ కొన్ని పరిస్థితులు మనల్ని మార్చేస్తాయి ఆ పరిస్థితులకి తగ్గట్టుగా మనం

Read more

భూతం

భూతం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)    రచన :⁠ వాడపర్తి వెంకటరమణ సమీక్షకులు :⁠ మాధవి కాళ్ల       ఈ కథ టైటిల్ చూడగానే నేను ఒక హాస్య కథ

Read more
error: Content is protected !!