ఓ పవిత్ర దేశమా

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!? ఓ పవిత్ర దేశమా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు ఏది ఈ భారతావనిలో సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ ఏది ఈ భారతావనిలో సంపూర్ణ స్వాతంత్య్రం

Read more

మనసుల్లో జాతిపతాకం

అంశం: స్వేచ్చా స్వాతంత్య్రం ఎక్కడ? మనసుల్లో జాతిపతాకం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన:బండారు నారాయణ త్రివర్ణ పతాకం రివ్వురివ్వుమని.. ఇపుడెగరాల్సింది ఎత్తైన భవనాలమీద కాదు. అనుబంధాలు దూరమయ్యి జనాలమధ్య ఏడారులేర్పడ్డాయి

Read more

ఏమవుతుంది మన దేశం

అంశం: స్వేచ్చా స్వాతంత్ర్యం ఎక్కడ ఏమవుతుంది మన దేశం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు బానిసత్వపు సంకెళ్లు పెంచి, స్వాతంత్రం సమకూర్చి, మహానుభావులెందరో సత్యాగ్రహాలు, ఆమరణ దీక్షలెన్నో,

Read more

స్వేచ్చా పతంగం

అంశం: స్వేచ్చా స్వాతంత్య్రం ఎక్కడా!? స్వేచ్చా పతంగం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: విస్సాప్రగడ పద్మావతి త్యాగధనుల పోరాటమే స్వేచ్చాపతంగమై మనముందు ఎగురుతుంది అహింసా మార్గాలు సాయుధ పోరాటాలు ఎన్నో

Read more

నా దేశ స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!? నా దేశ స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు అందిన కాలం, స్వేచ్చా వాయువులుపీల్చిన కాలం, ఎందరో వీరుల

Read more

ఇది గణతంత్రమా?

అంశం: స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రం ఎక్కడ? ఇది గణతంత్రమా? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పరిమళ కళ్యాణ్ గణతంత్ర దేశమా! ఏదీ స్వాతంత్రం? ఏదీ స్వరాజ్యం? ఇదేనా గణతంత్రం? ఇదేనా స్వాతంత్రం?

Read more

సందేహం

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!?.. సందేహం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: యాంబాకం బ్రహ్మదేవుడు మనకు ఇచ్చిన పుట్టుక ఈ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం శివుడు మనకు ఇచ్చిన ఆహారం పానీయల ఈ

Read more

స్వతంత్ర భారతంలో

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!?.. స్వతంత్ర భారతంలో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చింతా రాంబాబు గాంధీజీ కలలుకన్న స్వరాజ్యంలో స్వేచ్చా స్వాతంత్రం గురించి ఎలా చెప్పాలి అందరి కడుపునింపే రైతన్నకు

Read more

మారదు లోకం మారదు కాలం

అంశం: స్వేచ్చా స్వాతంత్రం ఎక్కడ? మారదు లోకం మారదు కాలం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : మాధవి కాళ్ల స్వేచ్ఛ అనేది రెండు అక్షరాలు మాత్రమే కాని దాని

Read more

స్వేచ్ఛ..

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!? స్వేచ్ఛ.. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ధన ఎక్కడా ఉంది .. బహుశా పేరులోనా!? అవును పేరు లోనే ఉంది … స్వేచ్చగా నవ్వగలమా!! నవ్వితే

Read more
error: Content is protected !!