మారిపోతున్న సంస్కృతి

మారిపోతున్న సంస్కృతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక మన సంస్కృతి మారిపోతుంది రోజు, రోజుకి దిగజారిపోతుంది చినిగిన అంగీలే అందమైనాయి ధనం మన దేశ సంస్కృతినే మార్చివేస్తుంది,

Read more

వాస్తు-వాస్తవం ఎంత?

వాస్తు-వాస్తవం ఎంత? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: కార్తీక్ దుబ్బాక రామనాధం ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని ఊర్లో మంచి సెంటర్ చూసి ఒక 4సెంట్ల స్థలం కొన్నాడు. స్థలం కొనేటప్పుడు

Read more

చెమట చుక్కలు

చెమట చుక్కలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన :కార్తీక్ దుబ్బాక మండే ఎండలో, ఎత్తే మట్టిలో. కాలే కొలిమిలో, కొట్టె సుత్తి దెబ్బలో, దున్నే పొలంలో, వేసే పంటలో మోసే

Read more

నా దేశ స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!? నా దేశ స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు అందిన కాలం, స్వేచ్చా వాయువులుపీల్చిన కాలం, ఎందరో వీరుల

Read more

అంతరాత్మ

అంశం: మనస్సాక్షి అంతరాత్మ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : కార్తీక్ దుబ్బాక ధర్మా ధర్మ వివేకమే మనిషిని మాన్వితుడను చేస్తుంది, అంతరాత్మ ప్రభోదంతోనే మనిషి విజ్నుడవుతాడు, తప్పోప్పుల

Read more

సంక్షోభంలో సంక్రాతి (సంక్రాంతి కథల పోటీ)

సంక్షోభంలో సంక్రాతి (తపస్వి మనోహరం సంక్రాంతి కథల పోటీ-2022) రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక సీతారామయ్య గారిది పట్టణానికి దూరంగా ఉండే సీతమ్మ పేట గ్రామం, ఆయనకి కొడుకు, కూతురు. వాళ్ల ఇద్దరినీ బాగా

Read more

పరిమళించిన మానవత్వం (సంక్రాంతి కథల పోటీ)

పరిమళించిన మానవత్వం (తపస్వి మనోహరం సంక్రాంతి కథల పోటీ-2022) రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక భరతుడు పాలించిన రాజ్యంలో ఇప్పుడు చెడు కాలం దాపురించింది. చెడు గాలులు వీస్తున్నాయి, ఆ గాలిలో కరోనా, అనే

Read more

ఎక్కడున్నా, నేను నేనే

ఎక్కడున్నా, నేను నేనే రచన :కార్తీక్ దుబ్బాక సమాజంలో చెడులపై పోరాటం చేసే మనిషిగా… ఎక్కడున్నా నేను నేనే… మానవసమాజంలోమనిషి ప్రయాణంలో,… సమాజ చెడులను దిక్కరించే స్వరంలో,… అన్నార్ధుల ఆకలి కేకల ఓదార్పు

Read more

సకల కలలరాణి *చరవాణి*

సకల కలలరాణి *చరవాణి*        రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక చెరవాణి, నా వలపులరాణి తలపుల వయ్యారి, ఎన్నిఒయలు నీలో,అరచేతిలో ఉండి, అల్లరి ఎంతో చూపిస్తావు నీలో చూడని విషయంలేదు.. అన్నింటిలోమదినిమురిపిస్తావు.కదిలించే

Read more

మనిషి పయనం

అంశం: చీకటి వెలుగులు మనిషి పయనం రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక మనిషి పయనం ఓ మర్మం ప్రపంచ పాత్రాభినయం, జననం,ఆరాంగేట్రం “జీవన యానం,” నాటకరంగం లోబ్రతుకు పయనం లో చీకటి వెలుగులు మొదలు

Read more
error: Content is protected !!