పంచభూతాలబాధ

పంచభూతాలబాధ రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక మానవుల వికృతి చేష్టలు విలయ తాండవం చేస్తున్నాయి పసిడి, పసిమొగ్గలు నలిగి పోతున్నాయి, అబలలు బలై పోతున్నారు…… మగ,మానవ మృగాళ్ల చెడుబావాలున్నోళ్ల చేష్టలకి, ఘోరాలకి పంచభూతాలు ఘోసిస్తున్నాయి

Read more

సమాజాన్ని దిక్కరిస్తా

(అంశం:”అంతరంగం ప్రశ్నిస్తే”) సమాజాన్ని దిక్కరిస్తా రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక సమాజం చెడు దారులు పెడదారులు పోతుంది మహిళల పై అకృత్యాలు ఆగడాలు,నిత్య కృత్యంనేడు దౌర్జన్యం,దోపిడీలు,సమాజ పోకడలైనిత్యం అమాయకుల బలి శాంతి లేదు, సౌభ్రతృత్వంలేదు

Read more

నేటి గురువు

నేటి గురువు రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక   గురువు దైవం, పూజింపబడినాడు. గురువు స్థానం ఉన్నత మైంది ఒకనాడు. గురువు సాక్సాత్తు పరభ్రహ్మ వేదలానాడు సమాజ రూపకర్తలు అన్నారు బడిలో లేకుండా పనులెన్నో

Read more

మరువలేని నీ పరిచయం

మరువలేని నీ పరిచయం రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక ఏ బంధమో ఏమో, నాకు నీ పరిచయం,తో కనిపించింది తీయని కలల ప్రపంచం, కనిపించని భావాలెన్నోమదిలో కలిగించావు ఎప్పుడు కనని కన్నులుకి ఆశల ప్రపంచం

Read more

స్వార్ధం తెచ్చిన నష్టం

స్వార్ధం తెచ్చిన నష్టం -కార్తీక్ దుబ్బాక పూర్వం కాటమ రాజు,అనె రాజు,నలగామరాజ్యాన్ని పాలిస్తున్నాడు,తన ప్రజల్లో స్వార్థంలేకుండా చెయ్యాలి అని, రాజు నిశ్వార్థంగా ప్రజా పాలన చేసేవాడు, ప్రజలు నిస్వార్ధం గాఉండే వారు రోజుల్లో.

Read more

బ్రతుకు ఛిధ్రాలు

(అంశం:” ప్రమాదం”) బ్రతుకు ఛిధ్రాలు రచన:: కార్తీక్ దుబ్బాక ప్రజల జీవితంలో మాటువేసి కాటు వేసేవి ప్రమాదాలు, అర్ధాంతరమరణాలకుద్వారాలు ప్రమాదాలు, సంతోషాలజీవితంలోవిషాదలు ప్రమాదాలకోరల్లోనలిగిపోతున్న బ్రతుకులు, ఎటునుంచిపొంచిఉందొఊహించని ప్రమాదాలు, ఒకరి అజాగ్రత్త తననే కాదు,

Read more

కరుణ లేనిమృత్యువు

కరుణ లేనిమృత్యువు రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక మృత్యువు నిన్ను తలిస్తే కళ్ళు వర్శించే మేఘాలు గుండెలుసముద్రసుడిగుండాలు అర్దాంతరమరణాలు నేడు భార్య,బిడ్డలవేదన,రోదనలు శోకాల జీవితాలప్రపంచంనేడు నీ ఒడిలోశాశ్వత నిద్రకు అందరంవస్తాము,ఆశలేనిరోజు అర్దాంతరంగతీకెళ్లకు…… బాధ్యతలు తీరిన

Read more

కౌగిలితెంచిన బంధం

కౌగిలితెంచిన బంధం రచన: కార్తీక్.దుబ్బాక వేరే పట్టణం నుండి బదిలీ పై కార్తికేయ పనిసేస్తున్న ఆఫిస్ కి వచ్చింది భాగ్య. మొదటి పరిచయం ఒక అద్భుతంగా జరిగింది వాళ్ళిద్ద రి పరిషయం. ఒక్క

Read more

మానవోన్మాదం

మానవోన్మాదం రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక అటవిక మనిషి ఆధునికత నేర్చిన మిగిలింది మృగాలా స్వభావం ఉన్మాదంతో పెరుగుతున్నాడు పగతో రగులుతున్నాడు ఆకలై వేటాడే జంతువులా మనిషి ని వేటాడుతున్నాడు కామంతో మదం ఎక్కి

Read more

దిశ చట్టం దాగింది

దిశ చట్టం దాగింది  రచన :: కార్తీక్ దుబ్బాక “దిశ “చట్టమా నీ వెక్కడ? “దిశ “చట్టమా నీ వెందుకు? ఎవరుమారాలి?ఏమిమారాలి? మనుషులా? చట్టాలా? ఏమిరాయాలి నేను, నాకలం కన్నీరుకారుస్తుంది ఒక అమ్మలా,

Read more
error: Content is protected !!