మానసిక సౌందర్యం

మానసిక సౌందర్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: లగిశెట్టి ప్రభాకర్ ఆప్యాయతలు లేని బంధాలు అందమా అనుబంధాలు లేని జీవితాలు ఆనందమా అక్కరకురాని చుట్టాలు అవసరమా ఆపదలో ఆదుకోని స్నేహాలు

Read more

క్షేత్రపాలకుడు

క్షేత్రపాలకుడు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన:ఆకుమళ్ల కృష్ణదాస్ అన్నీ.. నాకు మా మామనే నాకే కాదు అందరికీ మామనే మామంటే ఎవరనుకున్నారు మీరు! గగనాన నిగ నిగలాడే అందాల చందమామ!

Read more

ఈ వసంతం చాలా కొత్తగా ఉంది

ఈ వసంతం చాలా కొత్తగా ఉంది (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: నామని సుజనా దేవి క్రీస్తు పూర్వం, క్రీస్తు శకం నుండి  కరోనా పూర్వం కరోనా తర్వాత అని

Read more

కవి

కవి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన:చెరుకు శైలజ ఒక రాయిని రాయిలాగా చూసేవాడు సామాన్యుడు ఒక రాయిని రత్నముగా తన కవితతో మలిచేవాడు కవి ఎండిన చెట్టుని అందరు చూస్తారు

Read more

నాన్న

నాన్న (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి నేను  పుట్టీ పుట్టగానే మార్చుకున్నారు నీ ప్రపంచాన్ని గడియారంలోని సెకెండు ముల్లులా కష్టపడుతూ, కావాల్సినవన్ని అందిస్తూ మా నవ్వును  చూసి

Read more

ప్రేమ జ్ఞాపకం

ప్రేమ జ్ఞాపకం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శ్రీలత.కె  నేను ఎ ఆశలు లేకుండా జీవిస్తున్న సమయాన నా జీవితంలోకి ఆశా కిరణంలా వచ్చావు. ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియని

Read more

సొగసు చూడతరమా..!

సొగసు చూడతరమా..! (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పిల్లి.హజరత్తయ్య శ్రీరాముని సౌందర్య శోభ సూర్యని తేజస్సులా రత్నదీపంగా భాసిస్తున్నది..! ఆయన ముఖ  సౌశీల్యత వికసించిన మకరందములా స్నిగ్ధ మోహనంగా కనిపిస్తున్నది..!

Read more

ఎండమావిలో నీటి చెమ్మ

ఎండమావిలో నీటి చెమ్మ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: గాజులనరసింహ నేటి తరాల తడబాటులో పొరబాటున ఉద్భవించిన రేపటి తరం హతలాకుతలమౌతున్నా లోకంలో బలిపశువులు నియంత్రణ లేని నిర్భాగ్యులు అస్వస్థతలో కాలిపోయే

Read more

బంగరు బాల్యం

బంగరు బాల్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : సావిత్రి కోవూరు నీలాకాశపు నీడలలో, హరిత వర్ణపు వనములలో, గాలిలో తేలుతు కేరింతలతో, గడబిడ గడబిడ పరుగులు పెడుతు పడుతు

Read more

తెలుగు భాష లీలలు

తెలుగు భాష లీలలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: జీ వీ నాయుడు తెలుగు భాష లీలలు చూడతరమా మధురిమలు హ్రస్వం బదులు దీర్ఘం ఆ  న్యాయం… అన్యాయం. తలకట్టు

Read more
error: Content is protected !!