ఎక్కడున్నా, నేను నేనే

ఎక్కడున్నా, నేను నేనే

రచన :కార్తీక్ దుబ్బాక

సమాజంలో చెడులపై పోరాటం చేసే మనిషిగా…
ఎక్కడున్నా నేను నేనే…
మానవసమాజంలోమనిషి ప్రయాణంలో,…
సమాజ చెడులను దిక్కరించే స్వరంలో,…
అన్నార్ధుల ఆకలి కేకల ఓదార్పు లో,…
మురికివాడల బ్రతుకుల బాగోగులకు చేయూతలో,…
సమాజంలో పెరిగే రుగ్మతలపై పోరులో,…
దుర్మార్గుల దుశ్చర్యలు అణిచె యుద్ధంలో,…
మానవత్వాన్ని పెంచే మానవాళి పయణంలో,…
సభ్యసమాజకోసం, పాటుపడే మనుషుల వెతుకులాటలో,…
విజ్ఞానవిశ్వంను ఆవిష్కరించే మనిషి ప్రయత్నంలో,…
చెడుపై తిరుగుబాటు చేయు సైనికులలో ,….
అబలలకు, వృద్దులకు ఆసరాగా ఉండేచోటులో….
సమస్యఉన్న ప్రతిచోట, వెలిగే విప్లవ జ్యోతినై,…
సమసమాజ నిర్మాణ సారధినై, ప్రగతికి స్వరమై,…
విప్లవ శంఖమై ముందుంట నాకునేనై,…
ఎక్కడున్నా, నేను నేనే

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!