బాంధవ్యాలు

బాంధవ్యాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఎంతో అపురూపంగా పెంచి వారి ఎదుగుదలకు ఎంతో తోర్పడతారు. వారి ఆశలన్నీ పిల్లల మీదనే పెట్టుకొని

Read more

తల్లి బాధ్యత

తల్లి బాధ్యత (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల. కీర్తన, కైలాస్ గొడవ పడుతున్నారు. అది చూసి అభి “నానమ్మ.. నానమ్మ” అంటూ ఏడుస్తూ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి

Read more

కళ్ళు తెరుచుకున్నాను

కళ్ళు తెరుచుకున్నాను (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల డియర్ గోపాల్.. నీకు రాస్తున్న లేఖ ఇదే, లాస్ట్ టైం నీకు ఎన్నిసార్లు రాసిన నువ్వు రిప్లై ఇవ్వడం లేదు

Read more

ప్రకృతి మన హక్కు

ప్రకృతి మన హక్కు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల. కనకాలు సూర్యోదయం రాకమునుపే ఇంటి ముందు పేడ నీళ్లతో కల్లాపు చల్లి పల్లెటూరు ముగ్గులతో వాకిలిని అందంగా ముస్తాబు

Read more

లాభమా? నష్టమా?

లాభమా? నష్టమా? (తపస్వి మనోహరం – మనోహరి) రచన:సుజాత కోకిల  పూర్వకాలంలో రజస్వల కాకముందే వివాహాలు చేసెే సాంప్రదాయం ఉంది. వీటినే బాల్యవివాహాలు అంటారు ‘అష్టవర్షాత్ భవేత్కన్య’ అని ఎందుకంటారంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు

Read more

ఓ తల్లి ఆవేదన…

ఓ తల్లి ఆవేదన… (తపస్వి  మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సుజాత కోకిల మంచితనానికి మానవత్వానికి కవిత్వం అద్దం లాంటిది. అద్దంలో మన ప్రతిబింబాన్ని రోజూ చూసుకుంటూ మురిసిపోతుంటాం.

Read more

ప్రేమను బ్రతికించాలి

ప్రేమను బ్రతికించాలి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సుజాత కోకిల సంధ్యాసమయంలో పక్షులు గూటికి చేరే సమయం, నీటి అలల శబ్దాలు వింతను గొలిపిస్తున్నాయి. ప్రకృతి పదహారణాల పడుచు

Read more

ఓ తండ్రి కథ

ఓ తండ్రి కథ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు పత్రిక – మనోహరి) రచన: సుజాత కోకిల “కృష్ణ సూర్యుడు ఉదయించక ముందే లేస్తుంది. తన దినచర్యలో భాగంగా తన పనులన్నీ తనే చక

Read more

సర్దుకుపోవాలి

సర్దుకుపోవాలి. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల   అది చిన్న పల్లెటూరు. ఆ పల్లెటూరులో అనంతశర్మ అనే వైదిక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆచార వ్యవహారాలలో నిష్టాగరిష్ఠుడు. ఆ ఊరిలో

Read more

బాల్యము

బాల్యము. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల. రాము బుక్స్ ముందర పెట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు. అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన కవిత? రామును చూసింది. ‘రాము ఎందుకోసం ఏడుస్తున్నాడు. కారణం ఏంటి?

Read more
error: Content is protected !!