లాభమా? నష్టమా?

లాభమా? నష్టమా? (తపస్వి మనోహరం – మనోహరి) రచన:సుజాత కోకిల  పూర్వకాలంలో రజస్వల కాకముందే వివాహాలు చేసెే సాంప్రదాయం ఉంది. వీటినే బాల్యవివాహాలు అంటారు ‘అష్టవర్షాత్ భవేత్కన్య’ అని ఎందుకంటారంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు

Read more

ఓ తల్లి ఆవేదన…

ఓ తల్లి ఆవేదన… (తపస్వి  మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సుజాత కోకిల మంచితనానికి మానవత్వానికి కవిత్వం అద్దం లాంటిది. అద్దంలో మన ప్రతిబింబాన్ని రోజూ చూసుకుంటూ మురిసిపోతుంటాం.

Read more

ప్రేమను బ్రతికించాలి

ప్రేమను బ్రతికించాలి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సుజాత కోకిల సంధ్యాసమయంలో పక్షులు గూటికి చేరే సమయం, నీటి అలల శబ్దాలు వింతను గొలిపిస్తున్నాయి. ప్రకృతి పదహారణాల పడుచు

Read more

ఓ తండ్రి కథ

ఓ తండ్రి కథ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు పత్రిక – మనోహరి) రచన: సుజాత కోకిల “కృష్ణ సూర్యుడు ఉదయించక ముందే లేస్తుంది. తన దినచర్యలో భాగంగా తన పనులన్నీ తనే చక

Read more

సర్దుకుపోవాలి

సర్దుకుపోవాలి. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల   అది చిన్న పల్లెటూరు. ఆ పల్లెటూరులో అనంతశర్మ అనే వైదిక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆచార వ్యవహారాలలో నిష్టాగరిష్ఠుడు. ఆ ఊరిలో

Read more

బాల్యము

బాల్యము. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల. రాము బుక్స్ ముందర పెట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు. అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన కవిత? రామును చూసింది. ‘రాము ఎందుకోసం ఏడుస్తున్నాడు. కారణం ఏంటి?

Read more

వ్యాస కవిత

వ్యాస కవిత. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల. ఇది ఒక అందమైన జీవితం అవ్వాలని ఆది ఉన్నన్నాళ్లు వసంతాలెే నిండాలని ఆనందాలు కళకళలాడెేలా మనసు పొంగాలని ఘల్లు ఘల్లు

Read more

తీపిజ్ఞాపకం

తీపిజ్ఞాపకం. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల. “బాబు సుధీర్ ఇలా రారా! ఏంటమ్మా విసుక్కుంటూ ఏంటో చెప్పు అంటూ అక్కడ నిలబడ్డాడు ఏంటి అలా విసుక్కుంటావు”. ఈ వయసులో

Read more

సమాజం మారాలి 

సమాజం మారాలి  (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల. మానవత్వం మరిచి మృగంలా మారుతూ కట్టుబాట్లను మరిచి విలువలను మర్చిపోయి మృగంలా సమాజంలో బ్రతుకుతూ ఏమి సాధిస్తావని సమాజంలో ఉన్నామని

Read more

అమ్మతనం

అమ్మతనం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల నీ ప్రేమ పరిమళం నా మనసుకు తాకేను ఉప్పెనలా నీ తామర రేకుల్లాంటి కనురెప్పలు తళుక్కుమంటూ నా మనసును తాకెేను ప్రేమ

Read more
error: Content is protected !!