ఒక్క ఓటమి

ఒక్క ఓటమి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు ఒక్క ఓటమి మనిషిని మార్చేస్తుంది తలరాతను తిరగ రాస్తుంది జీవితం లో పెనుమార్పులు చేస్తుంది ఓటమి ఒక్కొక్కరినీ ఒక్కొక్కలా మారుస్తుంది

Read more

నేనింతే

నేనింతే (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు నేనింతే అనే వానికి చివరకు చింతే మూర్ఖూల వాదన నేనింతే మూడుల భావన నేనింతే త్రాష్టుల మాట నేనింతే చేతకాని

Read more

లక్ష్య సాధన

లక్ష్య సాధన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని రక్తాన్ని స్వేదం గా చేసి బతుకు బండిని లాగిస్తు ఉన్నదానితో జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నకష్టజీవికి తన

Read more

భార్యా భర్తల బంధం

భార్యా భర్తల బంధం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు ఎవరికెవరు ఎందుకిలా కలిశాం ఎందుకు ఒకటయ్యాం ఎందుకు ఒకరివెంట ఒకరు నువ్వెవరు నేనెవరు నేను నువ్వు కాదా

Read more

సీతా సమేతుడు

సీతా సమేతుడు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు ఆ సీతా సమేతుడు నీలిమేఘశ్యాముడు పితృవాక్య పరిపాలకుడు ఏకపత్నీ వ్రతుడు ఆ శ్రీ రామచంద్రుడు మానవుడై జనియించిన  మాధవుడు

Read more

తప్పు ఒప్పు

తప్పు ఒప్పు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు నిజాయితీ గా బతకడమే ఒప్పు చేయకు ఎన్నడూ తప్పు తప్పు చేస్తే తప్పదు ముప్పు నిజం ఎప్పుడూ

Read more

ఇష్టమే విజయ శ్రీకారం

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం ఇష్టమే విజయ శ్రీకారం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు ఇష్టమైనది కాదు కష్టం కష్టం అనుకుంటే నష్టం నష్టాన్ని తప్పించుకోవాలంటే పడు ఇష్టం

Read more

నీ కనుచూపులు

నీ కనుచూపులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు చిరునవ్వుల వరమేనా నీ కనుచూపులు నా పైనే లోలోనా నీ నవ్వుల చెంపల కెంపుల సొట్టలు నాలో

Read more

తస్మాత్ జాగ్రత్త

అంశం:హాస్యకవిత తస్మాత్ జాగ్రత్త (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు అత్తరు కోసం గబ గబ వెళ్లి బిత్తరుపోయాను తత్తరపాటుతో ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్లి(స్మశానం ఉంది) చక్కెరకోసం తీసాను

Read more

ఓ పవిత్ర దేశమా

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!? ఓ పవిత్ర దేశమా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు ఏది ఈ భారతావనిలో సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ ఏది ఈ భారతావనిలో సంపూర్ణ స్వాతంత్య్రం

Read more
error: Content is protected !!