తుంటరి

అంశం : హాస్య కవిత తుంటరి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మాధవి కాళ్ల పకింట్లో ఉంది పకోడీ ఎదిరింట్లో ఉంది చెకొడి మా ఇంట్లో ఉంది ఓ

Read more

హాస్య కవిత

అంశం:హాస్య కవిత హాస్య కవిత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: యస్. ప్రవీణ్ ఫ్యాషనుల కాలమొచ్చే… పరిషాను తెచ్చిపెట్టే… మొటిమలున్న ముఖము… మేకప్పు జీవులు… మేకప్ ముఖాలు… చూడలేని ఆకారాలు…

Read more

ఆన్లైన్ పెళ్లిచూపులు

అంశం: హాస్యం ఆన్లైన్ పెళ్లిచూపులు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చంద్రకళ. దీకొండ “ఫలహారాలేవీ చేసినట్టు లేరు…?” “చేసినా మీరు తినలేరు కదాని”… “చూసైనా తృప్తి పడదామని…ప్చ్… అదో తుత్తి”

Read more

నాటి నాయుడు – అప్టుడేట్ ఎంకి

అంశం: హాస్యం నాటి నాయుడు – అప్టుడేట్ ఎంకి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్యపత్రిక) రచన: కవిత బేతి ఆకాశం దించాలా నెలవంకా తుంచాలా.. అంత కష్టమెందుకులే, అమెజాన్ లో ఆర్డర్ పెట్టుమావా!

Read more

మెజీషియన్

అంశం: హాస్య కవిత మెజీషియన్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు  కాలేజీ గేట్ వద్ద కాపుకాసి కనికట్టు చేసి, రోజుకొక్క రోజ పువ్వు కానుకగా సృష్టించి ఇచ్చీ,

Read more

పెళ్ళెప్పుడు?

అంశం: హాస్య కవిత పెళ్ళెప్పుడు? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మంజీత కుమార్ ఇంట్లో ఉండలేను బయటకు వెళ్ళలేను పెళ్ళెప్పుడంటూ పలకరింపులు ఇక అవ్వదులే అంటూ జోకులు నా పేరును

Read more

క(ల)దన రంగం..

అంశం: హాస్య కవిత క(ల)దన రంగం.. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : ఎస్.ఎల్. రాజేష్ శత్రు సైన్యం చుట్టు ముట్టింది వార్తాహరుడు కబురు చెప్పాడు. సుందరీ మణుల నాట్యం

Read more

వింత వేదన

అంశం: హాస్యకవిత వింత వేదన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నాగ మయూరి అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య నాగోడుని నువ్వయినా వినవయ్యా ఏమని చెప్పను! ఎలా చెప్పను! కని, విని ఎరుగని

Read more

తస్మాత్ జాగ్రత్త

అంశం:హాస్యకవిత తస్మాత్ జాగ్రత్త (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు అత్తరు కోసం గబ గబ వెళ్లి బిత్తరుపోయాను తత్తరపాటుతో ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్లి(స్మశానం ఉంది) చక్కెరకోసం తీసాను

Read more

బ్రహ్మాండం బద్దలైపోయింది

అంశం : హాస్యకవిత బ్రహ్మాండం బద్దలైపోయింది (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: జి.ఎల్.ఎన్.శాస్త్రి ఆ గుండాయన్నాననాలి, ఆయన సొమ్మేపోయింది బంగారం కొనoడి క్షయం ఉండదు, డబ్బులు ఉరికేరావు ఎంతో చవక,

Read more
error: Content is protected !!