సాహితీ ప్రపంచాన ఏకవీరుడు

సాహితీ ప్రపంచాన ఏకవీరుడు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చంద్రకళ. దీకొండ వచన కవిత వినాపలు సాహితీ ప్రక్రియలు రచించిన పాండిత్య ప్రతిభ. “చెలియలి కట్ట” కట్టలేని రచనా

Read more

ఆలోచనల్లో రావాలి మార్పు 

ఆలోచనల్లో రావాలి మార్పు  (తపస్వి మనోహరం – మనోహరి) రచన: చంద్రకళ దీకొండ పుట్టుకతోనే ఆడపిల్లగా, బరువుగా భావించి, తమ ‘గుండెల మీద కుంపటి’ ని ఎప్పుడు దింపుకుందామా అనే ఆతృత తల్లిదండ్రులకు.

Read more

కలలా కరిగే కాలం

కలలా కరిగే కాలం (తపస్వి మనోహరం – మనోహరి) రచన: చంద్రకళ దీకొండ బాల్యంలో… వాన కురిసినా… మెరుపు మెరిసినా… హరివిల్లు విరిసినా… కాగితపు పడవ నీటి పై తేలినా… అంతా గారడీ!

Read more

రాజీపడక సాధించాలి (గేయం)

రాజీపడక సాధించాలి (గేయం) (తపస్వి మనోహరం – మనోహరి) రచన: చంద్రకళ దీకొండ రాజీవ నయనాలు రామ చిలుక పలుకులు రాయంచ కులుకులు రాగాల భోగాలు రాకా పున్నమి సోయగాలు రారమ్మని పిలిచే

Read more

ప్రతిరోజూ పలకరిస్తే చాలు

ప్రతిరోజూ పలకరిస్తే చాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చంద్రకళ.దీకొండ పురుటినొప్పులకోర్చి పునర్జన్మను పొంది నీకు జన్మనిచ్చిన తల్లికి. కడుపుతీపితో నిన్ను కంటిపాపలా కాపాడే కనిపెంచిన మాతకు. తాను పస్తులున్నా

Read more

పురుటింటి తెరువరి

అంశము : వ్యాసం పురుటింటి తెరువరి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) వ్యాసకర్త: చంద్రకళ. దీకొండ “చిక్కు చీకటి జిమ్ము జానెడు పొట్టలో నిద్రించి లేచిన నిర్గుణుండు”. “తల్లిదండ్రుల తనూవల్లరీద్వయికి వన్నియబెట్టు

Read more

స్మృతుల తీపి తాయిలాలు

స్మృతుల తీపి తాయిలాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చంద్రకళ.దీకొండ గురుతుకొచ్చిన వేళ గున్నమావి గుబురులో కోయిల పాటై… ఘుమాయించే గులాబీల గుబాళింపై…! తలచినంతనే పెదవులపై విరిసే చిరునవ్వుల పూవై…

Read more

“ఐకమత్యమే మహాబలం”

“ఐకమత్యమే మహాబలం” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చంద్రకళ. దీకొండ ఐకమత్యమనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చే సూక్తి..”ఐకమత్యమేమహాబలం”అలాగే, పావురాలన్నీ కలిసి వలనెత్తుకుపోయిన పంచతంత్ర కథ.”బలవంతమైన సర్పము చలిచీమల చేత చిక్కి చావదే

Read more

సమ్మోహనాలు

సమ్మోహనాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చంద్రకళ. దీకొండ ౧) కమ్మనిది నా భాష భాష తీయని భాష భాష మెరుగైన మాతృభాషది సోదరీ…! ౨) అజంతముల భాషది భాష అందమైనది

Read more

సున్నితాలు

సున్నితాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చంద్రకళ. దీకొండ కరువుతో తల్లడిల్లిన కోయదొరలు కప్పం కట్టలేక కడగండ్లపాలైరి కాకతీయసైన్యంతో చేసిరి పోరాటం చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు…! జంపన్న స్మృతిచిహ్నమై

Read more
error: Content is protected !!