రైలు ప్రయాణం

రైలు ప్రయాణం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఉమామహేశ్వరి యాళ్ళ జీవితానికి‌ ఒక మంచి నిర్వచనం ఇవ్వాలంటే అది రైలు ప్రయాణం అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే మన జీవితకాలంలో మనం

Read more

“ఐకమత్యమే మహాబలం”

“ఐకమత్యమే మహాబలం” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చంద్రకళ. దీకొండ ఐకమత్యమనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చే సూక్తి..”ఐకమత్యమేమహాబలం”అలాగే, పావురాలన్నీ కలిసి వలనెత్తుకుపోయిన పంచతంత్ర కథ.”బలవంతమైన సర్పము చలిచీమల చేత చిక్కి చావదే

Read more

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) వ్యాస కర్త : మాధవి కాళ్ల నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం. స్త్రీని అబల కాదు

Read more

వృక్షో రక్షతి రక్షితః

వృక్షో రక్షతి రక్షితః (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. సమసమాజాభివృద్ధి జరుగుటకు రథసారధులు. సాధారణంగా పిల్లలు అనుకరణ ద్వారా విషయాలను

Read more

ధన్యులు

ధన్యులు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎం.వి.చంద్రశేఖర్రావు “జాతస్య  మరణం ధృవం “అన్నారు, పెద్దలు. పుట్టిన ప్రతీ జీవి, ఏదో ఒకరోజు మరణించక తప్పదు .మనిషికి మరణమనేది, సహజం.శరీరం శుష్కించి

Read more

సావిత్రీ బాయి ఫూలే

సావిత్రీ బాయి ఫూలే (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) వ్యాసకర్త: కాటేగారు పాండురంగ విఠల్ ఆధునిక భారతీయ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా గుర్తించుకోదగ్గ మహిళామణుల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచే పేరు సావిత్రీ బాయి ఫూలే.

Read more

నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో

నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన :  లహరి జీవితం ఎవరికి వడ్డించిన విస్తరి కాదు. ఏది జరిగినా మన మంచికే అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడమే జీవితం.

Read more

రక్తదానం – ఆవశ్యకత

రక్తదానం – ఆవశ్యకత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన :  కందర్ప మూర్తి ఉరుకుల  పరుగుల  నేటి  ఆధునిక  ప్రపంచంలో మనిషి  ఆర్థిక  శారీరక మానసిక వత్తిడితో సతమతమవుతున్నాడు. ఆరోగ్య 

Read more

మనోనేత్రం

మనోనేత్రం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: బాలపద్మం మనిషి కి మనసు మూడో నేత్రం అదే మరో నేత్రం. తను సృజనాత్మకంగా ఆ నేత్రం తో విషయాన్ని చూడగలిగితే, విజ్ఞానానంతో

Read more

సభ్య సమాజంలో స్త్రీలు 

సభ్య సమాజంలో స్త్రీలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు ఆధునిక సమాజంలో స్త్రీలు ఎంత చదువుకుని విజ్ఞానవంతులు అయినా మగవారితో సమానంగా విజ్ఞానవేత్తలై ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా, రైళ్లు,

Read more
error: Content is protected !!