పల్లె సిగలో పచ్చని ఉత్సవం

పల్లె సిగలో పచ్చని ఉత్సవం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎన్. లహరి మట్టి పరిమళాలు ఎదను తడుపుతుంటే తొలకరి నాట్యంలో పల్లె పండుగ చేసుకుంది, ప్రకృతి పలకరించింది, పల్లె

Read more

అనుకోని సంఘటన

అనుకోని సంఘటన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : ఎన్.లహరి ఒకరోజు ఒక ఫోన్ వచ్చింది. నేను హ్యాండీక్యాప్డ్ మాకు కొంచెం సహాయం కావాలి. మీకు నమ్మకం లేకపోతే వచ్చి చూసాకే  చేయండి

Read more

మార్పు

మార్పు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎన్.లహరి అనగనగా రామాపురంలో రంగయ్య అనే ఒక ఆసామి ఉండేవాడు. అతనికి ఎటువంటి ఆస్తిపాస్తులు లేవు. అతడికి కుటుంబం కూడా లేదు ఒంటరిగానే

Read more

నిరవధిక బూటకం

నిరవధిక బూటకం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎన్. లహరి ప్రపంచమనే రంగస్థలంలో మనుషులందరూ నటులే ఎవరి పాత్ర వారిది జీవితం ఒక నాటకం కొన్ని పాత్రలు అర్థాంతరంగా ముగుస్తాయి,

Read more

మతిమరుపు మాలోకాలు

అంశం:సస్పెన్స్/ హాస్యం మతిమరుపు మాలోకాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎన్.లహరి ఓ చల్లటి సాయంత్రం. ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి బయలుదేరాడు సత్య. దారిలో మాయదారి మతిమరుపుతో ఇల్లు మర్చిపోయి.

Read more

మధురమైన జ్ఞాపకం

మధురమైన జ్ఞాపకం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎన్.లహరి అందనంత దూరంలోనే ఉన్నావు ఏదో తెలియని దగ్గరితనం నీతో నాకు… కలిసి ఉండలేకున్నా కనులు మూస్తే కనిపించే నీ రూపంతో

Read more

మర్చిపోలేని క్యాంప్

మర్చిపోలేని క్యాంప్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎన్.లహరి             సరళ.. ఒక మధ్య తరగతి అమ్మాయి. ఇంటి దగ్గర్లో ఉన్న గవర్నమెంట్

Read more

నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో

నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన :  లహరి జీవితం ఎవరికి వడ్డించిన విస్తరి కాదు. ఏది జరిగినా మన మంచికే అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడమే జీవితం.

Read more

అనురాగ దాంపత్యం

అనురాగ దాంపత్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: లహరి అది ఒక అందమైన పల్లెటూరు ..అక్కడే  అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది శ్రావణి. ఇల్లే ప్రపంచంగా  పెరిగింది. ఆ ఊరికి దగ్గర్లో

Read more

ఇష్టాలు-కష్టాలు

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం ఇష్టాలు-కష్టాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: లహరి పిల్లలకు ఇష్టమైనవి చేసి పెట్టాలని, అదనంగా పనిచేసే ఇష్టమైన కష్టం తల్లిది.. పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తునివ్వాలని, కాయకష్టం

Read more
error: Content is protected !!