మొర

మొర (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సావిత్రి కోవూరు నా ప్రియాతి ప్రియమైన ఓ దేవా, ఓ సర్వాత్మ, నీకు ఇలాంటి లేఖను రాయవలసి వచ్చినందుకు నేనేంతో బాధపడుతున్నాను. కానీ

Read more

సంక్రాంతి సంబరాలు

సంక్రాంతి సంబరాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు మసక మబ్బు మంచు తెరలను జరిపి అర్కుడు ఏతెంచే మకర రాశిలోకి సంక్రాంతి సంబరాల సరదాలు అంబరాన్ని అంటంగా తెచ్చే

Read more

వాగ్దేవి వందనాలు

వాగ్దేవి వందనాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు అమ్మ నిన్ను తలంచి అక్షరాభ్యాసమునరించి వాక్శుద్ధితో ‘సరస్వతీ నమస్తుభ్యం’ అంచు అక్షరాలు దిద్దించి, నా స్వరగానమై, మనశుద్ధి గావించి, నా కవనానికి

Read more

భయం భయం

భయం భయం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)    రచన: సావిత్రి కోవూరు  “అమ్మా, విజయ్ ని కొన్ని రోజులు మా ఊరికి తీసుకుపోతాను. వినయ్ తో కలసి ఆడుకోవడం

Read more

బంగరు బాల్యం

బంగరు బాల్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సావిత్రి కోవూరు సమీక్షకులు: సావిత్రి కోవూరు ఎవరికైనా బాల్యమనున్నది మరుపురాని, మళ్లీ రాని మధుర జ్ఞాపకమే. ఈ బాల్యపు చేష్టల

Read more

ప్రావీణ్యం

ప్రావీణ్యం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) కథ : ప్రత్యేకత రచన : సావిత్రి కోవూరు సమీక్షకులు :- సావిత్రి కోవూరు కథ పేరు ‘ప్రత్యేకత.’ ఈ కథలో లాస్య,

Read more

మోడుబారిన బ్రతుకు

మోడుబారిన బ్రతుకు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు  రూమ్ లో కూర్చుని స్పెషలైజేషన్ ఎంట్రన్స్ కు  ప్రిపేరవుతున్న హర్షిణి దగ్గరకు మురళీధర్ వచ్చి “అమ్మా హర్షిణి ఏం

Read more

ఒక రోజు అనుభవం

ఒక రోజు అనుభవం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు అమ్మా నేను వెళ్తున్నా. తలుపేసుకో అన్నది శ్రీదేవి. అదేంటే అప్పుడే రెడీ అయ్యావా. ఇప్పుడు ఎనిమిదేగ అయ్యింది.

Read more

 అన్వేషణ

 అన్వేషణ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)   రచన-సావిత్రి కోవూరు “ఏరా శివ మన బ్యాచ్ లో అందరి పెళ్లిళ్లు అయిపోతున్నాయి నీ ఒక్కడికి తప్ప. ఎప్పుడు చేసుకుంటున్నావు” అన్నాడు పెళ్ళికొడుకు

Read more

ఏరువాకమ్మ

ఏరువాకమ్మ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :సావిత్రి కోవూరు పొలిమెరలో పారు ఏరువాకమ్మ, మా ఊరికే అది కన్న తల్లమ్మ, ఏడేడు అందరం పూజ చేసేము, జలకళతో అది నిండుగా

Read more
error: Content is protected !!