బంగరు బాల్యం

బంగరు బాల్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సావిత్రి కోవూరు సమీక్షకులు: సావిత్రి కోవూరు ఎవరికైనా బాల్యమనున్నది మరుపురాని, మళ్లీ రాని మధుర జ్ఞాపకమే. ఈ బాల్యపు చేష్టల

Read more

కవితా సంకలనం

కవితా సంకలనం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:రాయప్రోలు సమీక్షకులు :యాంబాకం ‌‌‌‌ కవి -జనం బతుకుల్లో సంతోషం పల్లవింపచెయ్యటానికి తన కలం చిందుల్ని కుమ్మరించాడు. సమస్య ఎదురైనప్పుడు ప్రజాపక్షం వహించారు.

Read more

కలిసిన శుభవేళ

కలిసిన శుభవేళ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) సమీక్షకులు: సుజాత కోకిల మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైన భార్యాభర్తలు కష్ట, సుఖాలలో పాలు పంచుకుంటూ.. ఒకే తాటిపై కలిసి ఉంటూ వేద

Read more

ఆరోగ్య నీరు

ఆరోగ్య నీరు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం సమీక్షకులు: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి ప్రతి ఊరిలో లేక ప్రతి పల్లెలో, ఊరు బావి ఊట భావి ఉండటం వల్ల

Read more
error: Content is protected !!