మనిషి — దయ్యం

మనిషి — దయ్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం    అది 1977 అనుకుంటాను నాకు దగ్గర దగ్గరగా 10 సంవత్సరాల వయస్సు ఉంటుంది. బయట వాతావరణం ఎడతెరిపి

Read more

“డాగ్ యజమాని”

“డాగ్ యజమాని” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: యాంబాకం సర్వత్కృష్టమైన ఈ మానవజన్మ లభించడం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం. అటువంటి మహోన్నతమైన జన్మను కొంతమంది మనుషులు పలు దుర్వ్యసనాలతో, దుష్కృత్యాలకు, దురాగతాలకు,

Read more

కసాయిమారేనా..?

కసాయి మారేనా..? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం “ప్రేమ అంటే మనిషికి, మనిషికి మధ్య లేక, ఒక స్త్రీ, మగ మధ్యనో పుట్టెదే కాదు”. ఒక ప్రాణికి మరోక

Read more

ఇంటింటిపురాణం

“ఇంటింటిపురాణం“ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం.       అది 1980 అనుకుంటా! మా వీది చాలా గొడవ గా సందడి గా ఉంది. ఏమిటా! అని అర్ధం కాక

Read more

హడావుడి

హడావుడి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం      డక్కిలి అనే గ్రామంలో నల్లకొండ అంటే వాడిపేరు కొండయ్య నల్లగా ఉంటాడు. అందుకని వచ్చే ఖాతా దారులు ముద్దుగా నల్లకొండ

Read more

అవతలి గట్టు(కథ సమీక్ష)

అవతలి గట్టు(కథ సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచయిత : అరవింద సమీక్ష కులు : యాంబాకం. ఈ కథలో మనం ఏమైనా తెలుసుకున్నిమనిపిస్తే దాన్ని ఎవరితో నైనా పంచుకోవాలని అను కుంటాము.

Read more

“సాలెపురుగు కథ”

“సాలెపురుగు కథ” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం. మనం ఉండే ఈ లోకంలో ప్రస్తుతం ఇల్లు, మేడలు, భవనాలు, చెరువులు, వంతేనలు, ఇవి అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం

Read more

“గోంగూర”

“గోంగూర” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం గోంగూర వంటకం ఎంతో రుచిగల వంటకం కదా! గోంగూర రొయ్యల ఎంతో భలే భలే గా ఉంటుంది కదా! గోంగూర మటన్ నాలుక

Read more

“ఈ సెల్ ఫోన్లు మాకుద్దు”

“ఈ సెల్ ఫోన్లు మాకుద్దు” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం    ‘కర్మ రా..! బాబు మేము జాబ్‌‌ లో చేరినప్పుడు ఎంత హాయిగా ఉండిందో. ఈ వెధవ

Read more

కవితా సంకలనం

కవితా సంకలనం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:రాయప్రోలు సమీక్షకులు :యాంబాకం ‌‌‌‌ కవి -జనం బతుకుల్లో సంతోషం పల్లవింపచెయ్యటానికి తన కలం చిందుల్ని కుమ్మరించాడు. సమస్య ఎదురైనప్పుడు ప్రజాపక్షం వహించారు.

Read more
error: Content is protected !!