హడావుడి

హడావుడి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం      డక్కిలి అనే గ్రామంలో నల్లకొండ అంటే వాడిపేరు కొండయ్య నల్లగా ఉంటాడు. అందుకని వచ్చే ఖాతా దారులు ముద్దుగా నల్లకొండ

Read more

వింత ప్రేమ

వింత ప్రేమ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు     “హలో ఎవరండీ లోపల” అన్నది డోర్ బయట నిలిచున్న రమణి. “ఎవరు మీరు. ఏం కావాలి” అన్నది మధుర.

Read more

బాధ్యత

బాధ్యత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అద్దంకి లక్ష్మి    గోపాల్ రావు గవర్నమెంట్ లో క్లర్కుగా పనిచేసేవాడు. ముగ్గురు పిల్లలు పెద్దమ్మాయి సీత పన్నెండో తరగతి, రెండోవాడు శీను టెన్త్

Read more

ప్రేమకు వందనం.

ప్రేమకు వందనం. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : జీ.వి నాయుడు. సంక్రాతి పండుగకు చుట్టాలు అందరు పల్లెటూరు కు పరుగు తీశారు. అంతా కలిపి ఆ పల్లెటూరులో ఓ నాలుగు

Read more

మా ఇంటి గోమాత

మా ఇంటి గోమాత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి మాఇంటి గోమాత అగ్రహారం గ్రామం. బ్రాహ్మణ వీధిలో అదొక పెద్ద డాబా ఇల్లు. అందులో నివాశముండే శ్రీనివాస్

Read more

హృదయ రవళి

హృదయ రవళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి సూర్యోదయం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. తూర్పున ఉదయించిన సూర్యుడు రోజు ఎంతో ప్రకృతి మార్పులు అనుసరిస్తూ వేడి,

Read more

“బావ మనసు బంగారం”

“బావ మనసు బంగారం” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : శ్రీ విజయ దుర్గ. ఎల్ “మాఘమాసం ఎప్పుడు వస్తుందో!” అంటూ.. పాట పాడుకుంటూ గెంతుకుంటూ వెళ్తున్న, రాణిని తన స్నేహితురాలు

Read more
error: Content is protected !!