వింత ప్రేమ

వింత ప్రేమ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు     “హలో ఎవరండీ లోపల” అన్నది డోర్ బయట నిలిచున్న రమణి. “ఎవరు మీరు. ఏం కావాలి” అన్నది మధుర.

Read more

పెళ్లి

పెళ్లి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన-జ్యోతిరాణి “పున్నమిచంద్రుడు వెన్నెలలు కురిపిస్తూ, ఆకాశం దుప్పటిని తీసి అందమైన రూపాన్ని చూసి తన రాయబారిగా చల్లని గాలులు పంపించార అన్నట్లు” తెరిచిన కిటికీ

Read more

నవయుగ వైతాళికుడు

నవయుగ వైతాళికుడు (ప్రక్రియ:పంచపదులు) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పాండురంగ విఠల్ ఆంధ్రలో బ్రహ్మ సమాజం స్థాపించాడు యువజన సంఘాలను మొదలెట్టాడు హితకారిణి ధార్మికసంస్థ నెలకొల్పాడు సంస్థకు తన యావదాస్తిని

Read more

ప్రకృతిని కాపాడుకుందాం

ప్రకృతిని కాపాడుకుందాం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అలేఖ్య రవికాంతి గలగలపారే జలగర్భాలు ఆవిరై ఎండిపోయి దుఖిస్తున్నాయి ప్రజల దాహార్తిని తీర్చలేక రైతన్నల హ్రుదయాలు విలపిస్తున్నాయి కలలాడే పొలాలు బీటలు

Read more

వేడి వేడి పండు

వేడి వేడి పండు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం నేరేడు చెట్టు పై దొరికే కాయలు తింటూ పిల్ల వాడు! మధ్యాహ్నం యెండ మలమలని మాడుస్తుంటే! భూమంత నిప్పు

Read more

మా’చందు’ మామ

మా’చందు’ మామ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక రచన: ఆకుమళ్ల కృష్ణదాస్ ఆయనకేం హాయిగా వున్నాడు మా చందు మామ ఆకలైతే మేఘాలను కొరుక్కు తింటూ విరి సుమాల మకరందం గ్రోలుతూ

Read more

కరోనాతో కల్లోలం

కరోనాతో కల్లోలం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: కందర్ప(వెంకట సత్యనారాయణ)మూర్తి కొన్ని సంఘటనలు యాధృచ్చికంగా జరిగినా జీవితంలో గుర్తుండిపోతాయి. అటువంటి జ్ఞాపకమే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. 2020 మార్చి నెలలో

Read more

రమ్య రస నాద గీతము (సంక్రాంతి కథల పోటీ)

రమ్య రస నాద గీతము (తపస్వి మనోహరం సంక్రాంతి కథల పోటీ-2022) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి సూర్యుడి కన్నా ముందు లేచి కూతుర్ని నిద్ర లేపి రెఢీ అవ్వు గొబ్బిళ్లు పెట్టాలి

Read more

ఆమె స్పర్శలో మాయ

ఆమె స్పర్శలో మాయ రచన: బుజ్జమ్మ మనో సంద్రం ఉప్పొంగుతుంది.. మాటలు మౌనంలోకి వెళ్లిపోయాయ్ ఆలోచనలు పిచ్చెక్కిస్తున్నాయ్ పదాలు నా వైపే రానంటున్నాయ్ ఇక అక్షరం అలిగి కూర్చుంది కారణం లేని క్షణికావేశం

Read more

అతకని మనసులు

అంశం: విడిపోయిన బంధం మళ్ళీ ఎదురైతే.. అతకని మనసులు రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట “కిరణ్ ఇంకొక్క సారి ఆలోచించు, నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం  కరెక్ట్ కాదు, అసలు మన కవిత కి ఎం

Read more
error: Content is protected !!