ప్రేమకు వందనం.

ప్రేమకు వందనం. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : జీ.వి నాయుడు. సంక్రాతి పండుగకు చుట్టాలు అందరు పల్లెటూరు కు పరుగు తీశారు. అంతా కలిపి ఆ పల్లెటూరులో ఓ నాలుగు

Read more

వింత.

వింత. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: జీ వి నాయుడు కాపీ కొట్టు అలవాటు విద్యార్థులలోన ఉండుట సహజ మండ్రు నేడది కొందరు కవులలోన కనబడుట వింత గొలుపు రవికాంచని చోట

Read more

తెలుగు భాష లీలలు

తెలుగు భాష లీలలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: జీ వీ నాయుడు తెలుగు భాష లీలలు చూడతరమా మధురిమలు హ్రస్వం బదులు దీర్ఘం ఆ  న్యాయం… అన్యాయం. తలకట్టు

Read more

నిరీక్షణ ఇంకెంత కాలం

నిరీక్షణ ఇంకెంత కాలం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: జీ వీ నాయుడు ఇంకెంత కాలం కులమతాల గోల సామారస్యం ఎక్కడా చూద్దాం అన్నా కనబడని వేళ అత్యాచారాలు  

Read more

అనుభవాల సోయుగం

అంశం: మన్మధబాణం అనుభవాల సోయుగం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: జీ వీ నాయుడు మన్మధుడు కావాలి ఆదర్శం ప్రతి ఇంట నిలవాలి ఓ మన్మధ బాణం అదే ప్రతి జంటకు

Read more

సంకల్పమే లేదే..

అంశం: హాస్య కవిత సంకల్పమే లేదే.. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: జీ వీ నాయుడు ఎగరాలని ఉంది ఆకాశానికి ఎలా సాధ్యం రెక్కలు లేవే ఈదాలని ఉంది బంగాళాఖాతాన్ని

Read more

సెల్ ఫోన్

అంశం : నేనో వస్తువును సెల్ ఫోన్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: జీ వీ నాయుడు సెల్ ఫోన్ నా పేరు నేనొక వస్తువును నేను లేకుంటే ఒక్క

Read more

ఒక్క.. ఐడియా 

ఒక్క.. ఐడియా  (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)   రచన: జీ వీ నాయుడు రాగిని, రంజని అక్కాచెల్లెల్లు. ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్నారు. స్వస్థలం హైదరాబాద్.

Read more

మన పాలకులు

మన పాలకులు రచన: జీ వీ నాయుడు ఓ రాజకియమా ఇంత అసహ్యమా చూడలేకున్నాము శాసన సభ సమావేశము ప్రజాసమస్యలు పట్టవు నిత్యం వ్యక్తి గత దూషణలు విలువలు మటుమాయం ఆధిపత్యం అసలైన

Read more

ఊహా సౌధము …

ఊహా సౌధము  రచన: జీ వీ నాయుడు కొన్నింటిని వర్ణించలేము మరి కొన్నింటిని పోల్చలేము ఇంకొన్నింటిని తేల్చలేము కొన్నింటిని అసలు ఊహించలేము ఏమిటి ఈ ప్రకృతి మహత్యము ఏమిటీ ఈ సృష్టి రహస్యము

Read more
error: Content is protected !!