నానీలు

నానీలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చింతా రాంబాబు శిశిరం తొంగిచూసింది ఆమెకు కష్టాలు మేఘాల్లా కమ్ముకున్నాయి బడి మురిసిపోతుంది పూర్వ విద్యార్థి తనను ఆదరించటం చూసి. సూర్యుడు కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి

Read more

నానీలు

నానీలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చింతా రాంబాబు కన్నవారి కళ్ళల్లో ఆనందపు మెరుపులు బిడ్డల ఎదుగుదల చూసి నీవు లేక నా నవ్వు శిశిరం లో ఆకులురాలిన

Read more

స్వతంత్ర భారతంలో

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!?.. స్వతంత్ర భారతంలో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చింతా రాంబాబు గాంధీజీ కలలుకన్న స్వరాజ్యంలో స్వేచ్చా స్వాతంత్రం గురించి ఎలా చెప్పాలి అందరి కడుపునింపే రైతన్నకు

Read more

మర మనిషి

అంశం: నేనో వస్తువుని మర మనిషి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : చింతా రాంబాబు రక్తమాంసాలతో నిండిన నా శరీరం స్వార్ధం, కుళ్లు,కుతంత్రాలతో నిండి స్వలాభం కోసం ప్రాకులాడుతూ..

Read more

 అందమైన అబద్ధం (నానీలు)

 అందమైన అబద్ధం (నానీలు) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన  : చింతా రాంబాబు నీ అందమైన అబద్ధానికి నేను ఆకాశంలో పక్షినైనాను నా కనులకు నిద్ర దూరం చేసింది

Read more

నీవు లేక నేను లేను

అంశం: జ్ఞాపకాల నిశ్శబ్దంలో నీవు లేక నేను లేను (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చింతా రాంబాబు నీ వారచూపు తాకిన నా మనస్సు తరంగమై మది అంతరాలలో

Read more

నవ నాగరికత (కవితా సమీక్ష)

నవ నాగరికత (కవితా సమీక్ష) సమీక్ష: చింతా రాంబాబు కవితా శీర్షిక: నవ నాగరికత (నాన్న పచ్చి అబద్ధాలకోరు కవితా సంకలనం నుండి) రచన: సురేంద్ర రొడ్డ సురేంద్ర రొడ్డ గారిచే రచింపబడిన

Read more

ఒంటరి బ్రతుకు

ఒంటరి బ్రతుకు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చింతా రాంబాబు కనులు తెరిచిన నుండి కనులు మూసే వరకూ క్షణం తీరిక లేకుండా.. నిరంతర నీ పరుగులు దేనికోసం…. కాలం

Read more

నువ్వు-లవ్వు

నువ్వు-లవ్వు రచన: చింతా రాంబాబు సంధ్య కాంతుల్లో కనిపించావు నువ్వు నచ్చింది నాకు నీ నవ్వు చేయాలనిపించింది నిన్నే లవ్వు నీకోసం తగ్గించా నాలో కొవ్వు ఇస్తున్నా వెంటనే కోసి గులాబీ పువ్వు

Read more

అలుమగలు

అలుమగలు చింతా రాంబాబు రెండు కుటుంబాలను దగ్గరచేసి రెండు మనసులను కలిపే బంధం వివాహ బంధం ఆలుమగలు సంసారమనే బండికి రెండు చక్రాలు వారు కష్టాలను పంచుకుంటూ సంతోషాలలో ఒకరికొకరు ములిగితేలుతూ.. సంసారమనే

Read more
error: Content is protected !!