చెదిరిపోయిన జీవితం

అంశం: అందమైన అబద్ధం చెదిరిపోయిన జీవితం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల నీవెక్కడో పుట్టి నేనక్కడో పుట్టి ఎక్కడెక్కడో పెరిగి మూడు ముళ్ల బంధంతో పెనవేసుకున్నది.నీతో

Read more

తొలి మోజు

అంశం: అందమైన అబద్ధం తొలి మోజు  (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: యాంబాకం నీవే నా ప్రాణం నీవే నా జీవితం నీతోనే నా స్నేహం నీ కోసం

Read more

మృదురాగం

అంశం: అందమైన అబద్ధం మృదురాగం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి అందగాడు కాకున్నా చందమామ నీవంటూ అమ్మచేత పొగడ్తలు అందమైన అబద్ధం ఆకతాయి వెధవైనా బంగారం

Read more

అందమైన అబద్ధం

అంశం: అందమైన అబద్ధం అందమైన అబద్ధం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పరిమళ కళ్యాణ్ చందమామ రావే అంటూ చందమామని చూపిస్తూ గోరుముద్దలు తినిపిస్తుంది అమ్మ అది ఎంత

Read more

ఎండమావులు

అంశం: అందమైన అబద్ధం ఎండమావులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: వనపర్తి గంగాధర్ నేను ఆనందంగా ఉన్నాను నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ప్రతి మనసు ఘోషకు తెలుసు ఇది

Read more

ఎన్నికలు అందమైన అబద్దాలు

అంశం : అందమైన అబద్దం ఎన్నికలు అందమైన అబద్దాలు (బుల్లెట్ పాయింట్స్) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : కార్తీక్ నేతి ఎన్నికలు మొదలు, గుర్తొస్తారు వోటర్లు. మొదలుపెడతారు

Read more

మాట తప్పిన మనసు

అంశం : అందమైన అబద్ధం మాట తప్పిన మనసు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పోలగాని.భానుతేజశ్రీ నమ్మిన మనసుని నట్టీట ముంచడం ఒక ప్రేమ వల్లనే సాధ్యం అనుకుంటా.

Read more

అబద్ధాల్లో ఎన్ని అందాలో

అంశం: అందమైన అబద్దం అబద్ధాల్లో ఎన్ని అందాలో (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: బాలపద్మం చందమామను చూపి గురుముద్దలు పెట్టే అమ్మది గాడిద చాకిరీ చేయిస్తూ ఉద్యోగికి అధికారి

Read more

చేసేను జీవితమే నరకం

అంశం: అందమైన అబద్ధం చేసేను జీవితమే నరకం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య అబద్ధానికే అంతు లేని వేగం నిజమే చెప్పు నిష్టూరమైనా మదిలో

Read more

విచిత్ర ధోరణి

అంశం: అందమైన అబద్దం విచిత్ర ధోరణి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: నారు మంచి వాణి ప్రభా కరి అది ఒక అమృత పదము మనస్సుకి హాయి ఆనందం

Read more
error: Content is protected !!