అజ్ఞాన చీకట్లను తరిమే జ్ఞాన సంపదలు

అజ్ఞాన చీకట్లను తరిమే జ్ఞాన సంపదలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య ఇంటింటా దీపాల వెలుగులు మనసున మురిసే ఆశా జ్యోతులు తారా జువ్వలా ఎగసేను ఆనందాలు

Read more

జీవిత నిత్య సత్యం

జీవిత నిత్య సత్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య  పగలు దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతుంటుంది, అయితే రాత్రి కాగానే చీకటి ముంచేస్తుంది. పోనీ ఆ చీకటి అలాగే

Read more

భగ భగ మండేకాలం – ఎండాకాలం

భగ భగ మండేకాలం – ఎండాకాలం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య ఎండాకాలం భగ భగ మండేకాలం నోళ్లు ఆర్చుకు పోయే చల్లని నీరే కరువాయే

Read more

భగవంతుడి నామస్మరణే నీకు లక్ష రక్ష ..!

భగవంతుడి నామస్మరణే నీకు లక్ష రక్ష ..! (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య        భగవంతుడు అనే మాటే పలకడానికీ … వినడానికి

Read more

తరాలు-అంతరాలు

అంశం: బంధాల మధ్య ప్రేమ..2080. తరాలు-అంతరాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య ఏమోయ్ కాఫీ తెస్తున్నావా అంటూ ఓ అరుపు అరుస్తాడు మంచం మీద ఉన్న భర్త విశాల్‌.

Read more

కనరా కవితా మాల

అంశం: హాస్యం కనరా కవితా మాల (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య ఉప్పు కప్పురంబు చూడ కవితలన్ని ఒక్క పోలిక నుండు చరవాణి విప్పి చూడ

Read more

భరతమాత తల ఎత్తేనా

అంశం: స్వేచ్చా స్వాతంత్ర్యం ఎక్కడ!? భరతమాత తల ఎత్తేనా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీవిద్య భారత మాత స్వేచ్చా వాయువులు పీల్చుకుంటున్న 73 వత్సరాల గణతంత్ర దినోత్సవం

Read more

మనస్సాక్షికే అగ్నిపరీక్ష

అంశం: మనస్సాక్షి మనస్సాక్షికే అగ్నిపరీక్ష (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య సత్యానికి నిజమైన సాక్షి మనిషి మనసే మొదటి సాక్షి సత్యం ఎప్పుడూ గెలవక

Read more

చేసేను జీవితమే నరకం

అంశం: అందమైన అబద్ధం చేసేను జీవితమే నరకం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య అబద్ధానికే అంతు లేని వేగం నిజమే చెప్పు నిష్టూరమైనా మదిలో

Read more

నడి రేయి జాగారామాయనే

అంశం: నిశి రాతిరి నడి రేయి జాగారామాయనే (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య నడి రేయి తొలి జాము నిశిరాతిరి చీకటి తిమిరంలో నల్లని

Read more
error: Content is protected !!