వసంతం వస్తుందా?

కథాంశం: బంధాల మధ్య ప్రేమ-2080 వసంతం వస్తుందా? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి కన్నీళ్ళతో కళ్ళు వెలారిపోతున్నాయి. ఆకలితో పేగులు ఎండిపోతున్నాయి. రెక్కాడితే

Read more

యాంత్రికమైన బంధాలు

కథ అంశం: బంధాలు అనుబంధాలు-2080 యాంత్రికమైన బంధాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: P. V. N. S. గాయత్రి చిట్టి గిమ్మి సమ్ కాఫి (Give me

Read more

కడుపు తీపి

కథ అంశం: బంధాలు అనుబంధాలు-2080 కడుపు తీపి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎం. వి. ఉమాదేవి వ్యాస టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్ లో జనం కిక్కిరిసి

Read more

ప్రేమ పెళ్లి అనుబంధము

ప్రేమ పెళ్లి అనుబంధము (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి సూర్యుడు ప్రకృతిని మానవాళిని క్షేమంగా పరిరక్షిస్తూ విశ్వాన్ని నడిపిస్తున్నాడు. యశోధర్ మంచి అందగాడు అనే

Read more

భవబంధాలు

కథ అంశం: బంధాలు అనుబంధాలు-2080 భవబంధాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : వేల్పూరి లక్ష్మీ నాగేశ్వరరావు ‘పురుషోత్తం’ గారిది ఆరోజు ‘రిటైర్మెంట్  ఫంక్షన్’ఎంతో ఇష్టంగా  భావిభారత పౌరులను

Read more

ఆన్ లైన్ బంధాలు

కథ అంశం: బంధాలు అనుబంధాలు-2080 ఆన్ లైన్ బంధాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం అది 31/12/2079 సరిగ్గా రాత్రి 12గం//దాటగానే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటూ పెద్ద, పెద్ద,

Read more

అనుబంధాలా అవి ఎక్కడ?

కథ అంశం: బంధాలు అనుబంధాలు-2080 అనుబంధాలా అవి ఎక్కడ? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ ఒరే చేనులు ఇలారారా అంటు పూజగదిలోంచి బామ్మ సీతమ్మ పౌత్రుణ్ణి పిలిచి

Read more

ఏదో గడిచింది 

 కథ అంశం: బంధాల మధ్య ప్రేమ-2080 ఏదో గడిచింది  (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల పెందలాడే ఇంటిముందు పెడనీళ్లతో కళ్ళాపుచల్లి ముగ్గులు పెట్టింది. లచ్చవ్వ వాకిలంతా కళకళలాడుతోంది. సోమిదేవమ్మ

Read more

ప్రేమ అనే పల్లం వైపు

కథ అంశం: బంధాల మధ్య ప్రేమ-2080 ప్రేమ అనే పల్లం వైపు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యల్. నిర్మల ఒకరిని ప్రేమించామంటే… ఏమీ ఆశించకుండా కడవరకు ప్రేమిస్తూనే ఉండటం. అసలు

Read more

మామ్మ మనుమలు

 కథ అంశం: బంధాల మధ్య ప్రేమ-2080 మామ్మ మనుమలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం (ఆత్మావై పుత్రా నామేషి అన్నారు కదా, పెద్దవాళ్ళు అంశతో మళ్లీ పిల్లలుగా జన్మిస్తూ ఉంటారు,

Read more
error: Content is protected !!