కనరా కవితా మాల

అంశం: హాస్యం

కనరా కవితా మాల
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య

ఉప్పు కప్పురంబు చూడ
కవితలన్ని ఒక్క పోలిక నుండు
చరవాణి విప్పి చూడ
బాటరీ తరిగి పోవుచుండు

గ్రూప్స్ తీసి చూడ
కళ్ళు తిరిగి పోవు చుండెనే
ఎంత చదివినా, చూసినా
తరగవాయే అంశాల చిట్టా
కాలమేమో కరిగిపాయే
కవితలకి లేదాయె అంతమాయె

వస్తూనే ఉంటుంది కవితా వర్షము
ముచ్చటైన కవితలు రాయ చూడ
ప్రశంసా పత్రమేమో రాదాయే
కంటికి నిద్రేమో కరువాయె
ఇంట్లో గోల మొదలాయే

పుస్తక మస్తకాలు తరిగిపోయే
ఏ గ్రూప్ నందు చూడ
ఎంతో ఎంతెంతో ఉందోయి
విశ్వరాభిరామ
కనరా కవితా మాల
అభిమానులు, ఆనందాలు చాలురా మామా

You May Also Like

8 thoughts on “కనరా కవితా మాల

 1. చాలా బాగుంది కవిత
  , 😊👌👌👌👍
  బాగా రాస్తున్నారు విద్య గారు
  విన్నమైన కవిత్వం మీది
  👌👌👌👌👌👍

 2. సూపర్ గా రాసారు విద్య గారు
  ✒️✒️✒️👌👍😊😊😊

 3. కనరా కవితా మాల.. 👌👌👌👍👍.
  మా చెల్లమ్మ కు ధన్యవాదములు.

  1. ధన్యవాదములు అన్నయ్య
   🙏🙏🙏👍😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!