యుద్ధం

యుద్ధం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వనపర్తి గంగాధర్ రాజులు పోయారు రాజ్యాలు పోయాయి పాలకులలో అత్యాశలు పెరిగాయి ధన గర్వంతో కయ్యానికి కాలు దువ్వుతున్నారు రక్త దాహంతో రంకెలు వేస్తున్నారు

Read more

ఎండమావులు

అంశం: అందమైన అబద్ధం ఎండమావులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: వనపర్తి గంగాధర్ నేను ఆనందంగా ఉన్నాను నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ప్రతి మనసు ఘోషకు తెలుసు ఇది

Read more

చరమగీతం

చరమగీతం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వనపర్తి గంగాధర్ నింగిని,నేలను జయించాడు మానవుడు ఆకాశాన్ని,అంతరిక్షాన్ని ఔపోసన పట్టాడు ఎన్నో నూతన ఆవిష్కరణలకు నాంది పలికాడు ఎంతో ఆధునిక సాంకేతికాభివృద్ధిని

Read more

పుస్తకం

పుస్తకం రచన :వనపర్తి గంగాధర్ పుస్తకం కాదది హస్తభూషణం అది మన మస్తిష్క భూషితం మానవ వ్యక్తిత్వ వికాసం జ్ఞానాన్వేషణకు మూలం మేధోమధనానికి దారిచూపు జ్యోతి ప్రపంచ జ్ఞానానికది విజ్ఞాన వీచిక జీవితానికి

Read more

చైతన్య సంద్రం

చైతన్య సంద్రం రచన: వనపర్తి గంగాధర్ నిశ్శబ్దం నిజంగా ఓ శిక్ష మాటలకు చెల్లు చీటి నిశ్శబ్దం భయంకరమైనది నిశ్శబ్దం గుండె గొంతుకల మధ్య చెలరేగిన అంతుపట్టని వ్యధ నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దం లేకుండా

Read more

స్వప్న తీరం

(అంశం:”అంతరంగం ప్రశ్నిస్తే”) స్వప్న తీరం రచన: వనపర్తి గంగాధర్ నా అంతరంగం కల్లోల సంద్రం నా అంతరంగం జ్ఞాపకాల సుడిగుండం గత కాలపు జీవిత అనుభవాల సమూహ సమాహార పరివేదనం రాళ్లు,ముళ్ళు,కష్టాలు,కన్నీళ్లు ఆనందాలు,సంతోషాలు,సుఖాలు

Read more
error: Content is protected !!