హృద్యమైనది

హృద్యమైనది (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎం. వి. ఉమాదేవి సామూహిక జీవితం వదిలి పరాయిచోటుకి తరలి వెళ్లే తప్పనిసరి పరిస్థితులలో వీడ్కోలు మనసుపిండే భావనల సమావేశం హృద్యమై,అశ్రుకణమై..

Read more

మనుషులు

మనుషులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ చెప్పుడు మాటలు వినడం మనుషులు మారడం బంధాలను తెప్పు కోవడం మనసుకు గాయం మమతలు మాయం ప్రేమలు దూరం

Read more

వీడ్కోలు

వీడ్కోలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: రాయల అనీల వీడ్కోలు నిన్నటి రేయికి వీడ్కోలు గడిచిన కష్ట,సుఖాల కాలానికి వీడ్కోలు బాల్యసృతులకు…. వీడ్కోలు నా గడిచిన గతానికి వీడ్కోలు

Read more

వీడ్కోలు వేడుకలు

వీడ్కోలు వేడుకలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి నీలి గగనాన తేలియాడే తేరులు ఆకాశరాజుకు చెబుతాయి చిటపట చినుకుల వర్షధారలతో వీడ్కోలు గిరులతలపై నుండి జాలువారుతూ

Read more

చరమగీతం

చరమగీతం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వనపర్తి గంగాధర్ నింగిని,నేలను జయించాడు మానవుడు ఆకాశాన్ని,అంతరిక్షాన్ని ఔపోసన పట్టాడు ఎన్నో నూతన ఆవిష్కరణలకు నాంది పలికాడు ఎంతో ఆధునిక సాంకేతికాభివృద్ధిని

Read more

మార్గం

మార్గం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :యాంబాకం పుట్టాను పెరిగాను నాకు జీవితం పై ఆశ పుట్టింది మంచి మార్గం చెడ్డ మార్గం అని రెండు దారు లు

Read more

వీడ్కోలు పలికి రారా!

వీడ్కోలు పలికి రారా! (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వడలి లక్ష్మీనాథ్ వీడ్కోలు పలికి రారా విజయుడా! అమ్మ ఒడిలో ఉగ్గుపాలతో నేర్చిన అ ఆ లు, కమ్మనైన

Read more

వీడ్కోలు

వీడ్కోలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎం.వి.చంద్రశేఖరరావు నిన్నకు వీడ్కోలు పలుకు, రేపటికి ఆహ్వానం పలుకు! నిన్న కిందపడ్డానని బాధపడకు, రేపటి సూర్యోదయం నీదే, కొత్తదారులు,కొత్త ఊహలు కొత్తప్రపంచం

Read more

కన్నీటి వీడ్కోలు

కన్నీటి వీడ్కోలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శిరీష వూటూరి వారు శత్రువుల గుండెల్లో దడ పుట్టించారు వారు దేశ ప్రజల గుండె ధైర్యం నింపారు వారు నిద్రాహారాలు మాని

Read more

ఎక్కడమ్మా నువ్వు లేనిది

ఎక్కడమ్మా నువ్వు లేనిది (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: జాధవ్ ముకుంద్ రావు ప్రకృతి సిద్ధం చేసే కుసుమం ఇది సుఖ దుఃఖలలో జీవిత నౌక తెలిసేది, ఇళ్లంతా

Read more
error: Content is protected !!