బాలగేయం

బాలగేయం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శిరీష వూటూరి చిట్టి చిట్టి పాపాయి పాల బుగ్గల బుజ్జాయి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు చీమ నిన్ను కుట్టిందా అమ్మ నిన్ను కొట్టిందా జామ

Read more

రాస్తూనే ఉంటాను

రాస్తూనే ఉంటాను (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శిరీష వూటూరి అమ్మ మీద రాశాను ఆనందం వేసింది నాన్న మీద రాశాను నవ్వులఝరి విరిసింది గురువు మీద రాశాను గౌరవం

Read more

మాటల తూటాలు

మాటల తూటాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శిరీష వూటూరి మాటలు చాలా పదునైనవి గునపంలా మదిని గుచ్చుతాయి మాట అనేసి పొరపాటని గ్రహిస్తాం కానీ క్షమించమని అడగాడినికి సంకోచిస్తాం

Read more

కన్నీటి వీడ్కోలు

కన్నీటి వీడ్కోలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శిరీష వూటూరి వారు శత్రువుల గుండెల్లో దడ పుట్టించారు వారు దేశ ప్రజల గుండె ధైర్యం నింపారు వారు నిద్రాహారాలు మాని

Read more

నా అక్షరాలు

నా అక్షరాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) పేరు: శిరీష వూటూరి నా అక్షరాలు మబ్బులు చీల్చుకొని ఉదయించిన ప్రభాత సూర్యకిరణాలు.. నా అక్షరాలు మలయ మారుతం వలె చల్లగా

Read more

అక్షరం

అక్షరం రచన: శిరీష వూటూరి అక్షరం నాది చిన్నపుడు ఓనమాలు దిద్దినపుడు తెలియలేదు నాతో ఇంతటి ఆత్మీయబంధం పెనవేసుకుంటుందని.. నాలోని అనంతమైన భావాలకు ఇంత మంచి రంగులద్ది ఇంద్రధనస్సులోని సప్తవర్ణాలను ఆవిష్కరింపచేస్తుందని… తెలుగులోని

Read more

మనిషి – మనసు

మనిషి – మనసు రచన: శిరీష వూటూరి మనిషికీ,మనసుకీ నిరంతరం సంఘర్షణే…. సమాజం పోకడలతో పోటీ పడుతుంటాడు మనిషి సుతి మెత్తని తలపులతో కలవరపడుతుంది మనసు వేవేల ఆలోచనలతో సతమవుతుంటాడు మనిషి మనిషిని

Read more

కష్టం సుఖం

అంశం: చీకటి వెలుగులు కష్టం సుఖం రచన: శిరీష వూటూరి పుట్టుక వెలుగు గిట్టుట చీకటి జీవితం చీకటి వెలుగుల సంగమం. చిమ్మ చీకటికి భయపడితే చంద్రుడు వెలుగు ఎలా పంచగలడు అరుణోదయ

Read more

మదిలో మెదిలే భావాలు

మదిలో మెదిలే భావాలు రచన: శిరీష వూటూరి ఇంద్రధనస్సు  వర్ణాలు మదిని దోచిన సుందర దృశ్యాలు మబ్బుల్లో చక్కని చిత్ర లేఖనం గీసినట్టుగా అన్ని వర్ణాలతో హోళీ ఆడినట్టుగా రంగు రంగుల చీరతో

Read more

లక్ష్మీ కళ

లక్ష్మీ కళ రచన: శిరీష వూటూరి జలజల పారే సెలయేరులా గలగలమని మాట్లాడుతారు అతి సున్నితమైన మనస్తత్వం అందరూ కావాలనుకునే తత్వం వారిది నాన్నకు మరో అమ్మలా ఆప్యాయత పంచుతారు ఇల్లంతా సందడిగా

Read more
error: Content is protected !!