కన్నీటి వీడ్కోలు

కన్నీటి వీడ్కోలు

(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: శిరీష వూటూరి

వారు శత్రువుల గుండెల్లో
దడ పుట్టించారు
వారు దేశ ప్రజల గుండె
ధైర్యం నింపారు
వారు నిద్రాహారాలు మాని
అందరి కోసం పహారా కాచారు
వారు మన రక్షణ కవచాలుగా
నిలిచి ఆత్మీయులయ్యారు
వారు హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో
అసువులు బాసారు
వారు దేశమాతకు రుధిర తర్పణం
చేసి రుణం తీర్చుకున్నారు
ప్రజలందరి హృదయాలలో
ఆజన్మాంతం అమరజీవులుగా
నిలిచిన జవాన్ లకు
అశ్రు నివాళి అర్పిస్తూ…

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!