చరవాణీయం

చరవాణీయం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మక్కువ అరుణకుమారి ఎవరు మంత్రమేసారో ఏం మాయ కమ్ముకుందో! ఏం జరుగుతుందో అసలు! చిన్ననాటి లీలా పాలా జూం స్టాచ్యూ ఆటలా! జానపద చిత్రాల్లో

Read more

అంతరంగ వీచికలు

అంతరంగ వీచికలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి ఆశల పల్లకిలో ఊరేగుతూ ఆనంద తీరాలు చేరాల్సిన తరుణంలో అంతుచిక్కని నైరాశ్యంలో నను తోసివేసి నువు నిష్క్రమించిన వేళ

Read more

మౌనరాగం

మౌనరాగం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి మాటలన్నీ మూగబోయిన వేళ మౌన వీణలు మోగేదెలా! నా గానమంతా నీ ధ్యానంలోనే సాగేవేళ నా ప్రాణాలన్నీ నీకై మూగ

Read more

నేటి కాలంలో జన్మదినోత్సవం ప్రాధాన్యం

నేటి కాలంలో జన్మదినోత్సవం ప్రాధాన్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి ఉపోద్ఘాతం ఏ కాలంలోనైనా ఎవరికైనా జన్మ దినోత్సవమే తొలి పండుగ , తొలకరి పండుగ. పుట్టిన

Read more

మధురవేదన

అంశం: మన్మధబాణం మధురవేదన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి అద్దంలో ఆ మోము అరవిందమవుతుంది తన రూపు తనకేను సరికొత్తగా ఉంది మేఘాల కురులలో మరుమల్లె నవ్వింది పగడాల

Read more

విముక్తి

అంశం: స్వేచ్చా స్వాతంత్ర్యం ఎక్కడ!? విముక్తి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి అగణనీయ ఉద్యమ స్ఫూర్తితో గణనీయ పోరాటం సలిపి స్వతంత్ర సముపార్జన చేసి పరతంత్ర భావజాలం

Read more

ప్రియమైన వస్తువు

అంశం: నేనో వస్తువుని ప్రియమైన వస్తువు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి అమ్మ కడుపులో ప్రాణం పోసుకున్న వేళ నేనో అపురూప వస్తువుని అమ్మ పేగు తెంచుకొని

Read more

మౌనసాక్షి

అంశం: మనస్సాక్షి మౌనసాక్షి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి అంతరాలు అంతమవ్వాలని కట్టుబాట్లును తగులబెట్టాలని అందమైన ఆదర్శాలు వల్లిస్తారు కొందరు ఆచరణలో పెట్టేందుకు, మాత్రం ముందుకు

Read more

మృదురాగం

అంశం: అందమైన అబద్ధం మృదురాగం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి అందగాడు కాకున్నా చందమామ నీవంటూ అమ్మచేత పొగడ్తలు అందమైన అబద్ధం ఆకతాయి వెధవైనా బంగారం

Read more

నిశీధితీరం

అంశం: నిశిరాతిరి నిశీధితీరం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి పగలంతా పని పాటలతో తెల్లారుతుంది ఎలానో అలసి సొలిసిన తనువు ఓర్వలేని అలసటతో సోలిపోతుందో వైపు

Read more
error: Content is protected !!