ఇది గణతంత్రమా?

అంశం: స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రం ఎక్కడ?

ఇది గణతంత్రమా?
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: పరిమళ కళ్యాణ్

గణతంత్ర దేశమా!
ఏదీ స్వాతంత్రం? ఏదీ స్వరాజ్యం?
ఇదేనా గణతంత్రం? ఇదేనా స్వాతంత్రం?
రైతుల ఆకలి చావులు
అన్నార్తుల ఆర్తనాదాలు
పసి పాపల నుంచీ ముసలవ్వ దాకా
మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలు
సమాజంలో తిరుగుతున్నది మనుషులా?
అరణ్యములో ఉండాల్సిన మృగాలా?
ఓట్ల కోసం రోడ్ల మీద తిరిగే రాజకీయ నాయకులు
పదవి రాగానే, ఓటు వేసిన ప్రజలను
సైతం మరచిపోయి, పీడించే పాలకులు
అన్నిటా, అంతటా అన్యాయమే అక్రమమే;
ప్రకృతిని, భూమిని నాశనం చేసుకుంటున్నాం
కల్తీ ఆహారం, కల్తీ విత్తనాలతో మనమే
మన ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటున్నాం
నిరుద్యోగం పెరిగిపోతోంది అంటూ
నినాదాలు చేస్తున్నాం, సమ్మెలు దీక్షలు చేస్తున్నాం
చదువుకున్న యువత, చేయి చేయి కలిపితే
స్వయం ఉపాధి కల్పించుకోలేమా?
లంచగొండి తనాన్ని అరికట్టలేమా?
అన్యాయాలు, అక్రమాలు లేని
సమాజాన్ని స్థాపిద్దాం
కల్తీ లేని ప్రకృతిని మరల ప్రాణం పోద్దాం
రైతు కృషికి విలువనిద్దాం
స్త్రీలను కాపాడుకుందాం
అప్పుడే కదా అసలైన స్వాతంత్రం!
అప్పుడే కదా అసలైన గణతంత్రం!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!