ఒంటరి పయనం

ఒంటరి పయనం
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: లగిశెట్టి ప్రభాకర్

పుడమిన నేనొక్కడినేనని ఎగరేసే పుర్రెలలో
నివురుగప్పి నిలిచిన అహంకార జ్వాలలు
అంబరాన్ని అంటే నయనాలు
మొలచిన మృగాళ్ల శృంగాలు
కన్నుమిన్ను గానక సంపదలే సంబంధాలని
అనుబంధాల వలలు విడిచి
మానవత్వపు అడుగుజాడల
రూపురేఖలు తెలియని
వ్యర్థ జీవిత అస్థిపంజరాలు
పరువుల పరుగు పందెం లో
నాది నాది అను మైమరపులలో
మునిగితేలే ఓ..మర మానవుడా..
సమవర్తితో సాగిన నాడు
నీ వెనుకరావు నిలువెత్తు రాశులు
నీ తోడురావు సకల సంపదలు
నలుగురు రాక నడిచేవారు లేక
ఒంటరిగా సాగే నీ..పయనం
ఏ తీరుగ ఎటు చేరునో..

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!