ఆ.. నలుగురు

ఆ.. నలుగురు
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: లోడె రాములు

కోరిక ఆవిరి కానంత వరకు కాంతి తగ్గదు
కొందరి జీవితాలకు సూర్యుడే వెలుగు దీపం
నేటికీ సూర్యకాంతి తప్ప
వేరే వెలుతురు చూడని జీవితాలెన్నో..
కొండల్లో, పర్వతశ్రేణుల్లో, లోయల్లో, అడవుల్లో, మారుమూల గ్రామాల్లో,
చీకటి పడే సమయానికి పనులన్నీ పూర్తి చేసుకొని మంచం మీదికి చేరడం
రాత్రంతా జంతువులు, పాములు యదేచ్ఛగా విహారం
మళ్లీ వెలుతురు వస్తేనే ప్రపంచాన్ని చూడటం
మన ఉద్యోగం ఆర్థిక స్వావలంబన,
సాధికారత ఇచ్చే సాధనం మాత్రమే కాదు
సమాజశ్రేయస్సు కోసం చిత్తశుద్ధితో
మన వంతు సేవ చేద్దాం
మనం బతికినా సచ్చినా ఈమట్టి మీదే
చుట్టంలా వచ్చినం మంచి, మర్యాదగా నడుచుకుందాం
గౌరవంగా శివముక్తి ధామానికి
తరలి వెళదాం
తిన్నింటి వాసాలు లెక్కపెడితే బడిత పూజే
కం..సే కం..నలుగురికి సేవ చేసి దోస్తులను సంపాదించుకుందాం

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!