అనివార్య అతిధి

అనివార్య అతిధి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: లోడె రాములు చనిపోతామని ముందే తెలియడం వరంగా భావిద్దాం. శాపమని భావిస్తే జీవితం నరకం జీవితం అందమైనది చావూ అందమైనదే

Read more

ఆ.. నలుగురు

ఆ.. నలుగురు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: లోడె రాములు కోరిక ఆవిరి కానంత వరకు కాంతి తగ్గదు కొందరి జీవితాలకు సూర్యుడే వెలుగు దీపం నేటికీ సూర్యకాంతి తప్ప

Read more

తెలుగోళ్లం

తెలుగోళ్లం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: లోడె రాములు తెలుగు వాళ్ల చిహ్నలం పౌరుషానికి పోతరాజులం దోస్తు చేస్తే బతుకమ్మ పూలం ఆడబిడ్డకు బోనమెత్తే ఆచారం పంచాయితీ కొస్తే కాలు

Read more

ఐక్యతా మతం

ఐక్యతా మతం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: లోడె రాములు మతతత్వమే తెలియని నాదేశం ఆధునిక పాలకులే రగిల్చారు మత విద్వేషం పన్నెండు శతాబ్దాలు కల్సిమెల్సి ఉన్నాం శత్రుత్వమే

Read more

మనిషిగా మారేదెన్నడో..

అంశం: నేనో వస్తువుని మనిషిగా మారేదెన్నడో.. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: లోడె రాములు నేటి యాంత్రిక జీవితంలో…నేనో మనిషిని అన్న సంగతే మరిచాను ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్నా.. ఒంటరి

Read more

ఆత్మీయ రూపం

అంశం: జ్ఞాపకాల నిశ్శబ్దంలో ఆత్మీయ రూపం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: లోడె రాములు ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి ఊపిరిగా మెదిలిన స్వప్నం ఎదుగుతున్న కొద్దీ ఎదపైనే ఆడించిన

Read more

కాల చక్రంలో..

కాల చక్రంలో.. (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: లోడె రాములు దైవత్వానికి పునాది మానవత్వం మానవత్వానికి పునాది దయా గుణం సంవత్సర చక్రంలో కేవలం వర్షాలు పడితే జలచరాలకు

Read more

దివ్యాంగులు

దివ్యాంగులు రచన: లోడె రాములు “ఇది సచ్చింది లేదు..బతికింది లేదు ఏమి చేయ్యాలయ్యా!!.దేవుడా!! ఎలా  వేగాలి కడవరకు దీంతో…” మానసిక వికలాంగుల తల్లిదండ్రుల రోదన.. ఆవేదన.. ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు వదిలించుకున్న దివ్యాంగులకు

Read more

ఊత కర్రల బతుకు

ఊత కర్రల బతుకు లోడె రాములు ఆయుధం ఏదైనా జీవితం నాశనం చేయడానికే ఊత కర్రల బతుకు కాకూడదు ప్రపంచం వ్యసనాలన్నీ పాతాళానికి మెట్లు మనిషి పతనానికి బ్రేకుల్లేని వేగం లాంటివి వ్యసనాలకు

Read more

ఆయుధాలు ధరిద్దాం..!

ఆయుధాలు ధరిద్దాం..! రచన: లోడె రాములు మనలో అజ్ఞాతవాసం చేస్తున్న ఆయుధాలను బయటకు తీద్దాం ఆ ఆయుధాలను ధరించకపోతే మనం అందరికీ రాక్షసుల్లా, భూతాల్లా, రౌడీల్లా అగుపిస్తాం.. తెలిసో తెలియకో అజ్ఞానం వల్లనో

Read more
error: Content is protected !!