అనివార్య అతిధి

అనివార్య అతిధి

(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: లోడె రాములు

చనిపోతామని ముందే తెలియడం
వరంగా భావిద్దాం.
శాపమని భావిస్తే జీవితం నరకం
జీవితం అందమైనది చావూ అందమైనదే
సందెపొద్దుకు పక్షి గూటికి చేరితే ఆనందమేగా
చావు గురించి భయంతో బాధ పడటమెందుకు?
చావు మనలోనే ఎక్కడో ఉంది
ఊపిరి జీవనానికి సంకేతమైతే
చావుకు సూచిక కూడా అదే
తొలిశ్వాస తోనే తుదిశ్వాస తోడుగా వచ్చింది
చావు ఎవర్నీ విడిచిపెట్టదు.
సమవర్తి కదా..! చావుని అపార్ధం చేసుకుంటున్నాం
చావు మన అనివార్య అతిధి
చావు కబురు చల్లగా ముందే తెలిస్తే
ఆత్మీయ కృతఙ్ఞతలు చెబుదాం
జీవితంలో మిగిలిన లక్ష్యాలను నెరవేర్చుదాం
చావు వల్ల అవయవదానం చేయగల్గితే
చావుకు సార్ధకత, చావును మించిన మహా ప్రశాంతత ఎక్కడ దొరుకుతుంది.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!